คลังตอบ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน ลงทะเบียน 15 ก.พ.นี้

คลังตอบ
คลังตอบ "เราชนะ" กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน ลงทะเบียน 15 ก.พ.นี้

คลังตอบ “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน ลงทะเบียน 15 ก.พ.นี้

หลังจากรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ “เราชนะ” ซึ่งมีการให้เงินเยียวยาคนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ตลอดโครงการ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเราชนะ” คือประชาชน 3 กลุ่ม 1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 2. กลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง 3. กลุ่มคนที่ไม่มีฐานข้อมูล

โดยล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยความคืบหน้า เกี่ยวกับประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน ว่า สามารถลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ได้ระหว่างวันที่ 15-25 ก.พ. 64

คลังตอบ เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียน 15 ก.พ.นี้
คลังตอบ เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ตโฟน ลงทะเบียน 15 ก.พ.นี้