เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

หลังจากรัฐบาลได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการ “เราชนะ” โดยในวันนี้ (5 ก.พ.) กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรฯ) คือกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิเราชนะ ซึ่งจะได้รับวงเงินสิทธิเป็นรายสัปดาห์ทุกวันศุกร์ จนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท (ได้รับวงเงินเพิ่มจำนวน 5,400 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และ 5,600 บาท สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี)

โดยประชาชน สามารถนำสิทธิเราชนะ ไปชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ รวมทั้งระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ 

ขั้นตอนการชำระค่าโดยสารสถานีรถไฟฟ้า BTS ผ่านเราชนะ

ผู้โดยสารที่มีการลงทะเบียนในโครงการเราชนะ จะสามารถเริ่มชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ซึ่งประเภทบัตรโดยสารที่รับชำระผ่านเราชนะ ได้แก่ บัตรโดยสารเที่ยวเดียว (Single Journey Card) สามารถมาติดต่อขอรับสิทธิได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วทุกสถานี

สำหรับกลุ่มผู้ได้สิทธิในการใช้ เราชนะ เพื่อชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า มีดังนี้

1. ผู้โดยสารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ผู้โดยสารที่โหลดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้าBTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ขั้นตอนการชำระค่าโดยสารสถานีรถไฟฟ้า MRT ผ่านเราชนะ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เตรียมพร้อมรองรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ ออกเหรียญโดยสาร เพื่อเดินทางในระบบรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ได้ทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้าBTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้สิทธิสนับสนุนค่าเดินทางจากภาครัฐได้ทั้ง 2 กรณี 

กรณีที่ 1 ใช้สิทธิค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวงเงิน 500 บาทต่อเดือน โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์ “แมงมุม” บนหลังบัตร สามารถใช้แตะที่ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติเพื่อเดินทางได้ทันที ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสัญลักษณ์ “Prompt Card” ต้องนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสาร

กรณีที่ 2 ใช้สิทธิในโครงการเราชนะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำบัตรมาออกเหรียญโดยสารที่ห้องออกบัตรโดยสาร ซึ่งระบบจะตัดเงินจากโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเริ่มใช้สิทธิในโครงการเราชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้าBTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

กลุ่มผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (G-Wallet) สามารถมาติดต่อออกเหรียญโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี โดยระบบจะตัดเงินจากโครงการเราชนะ ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิในโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะ สามารถออกเหรียญโดยสารประเภทบุคคลทั่วไป โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง ทุกสถานี ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. และหากผู้ใช้สิทธิออกเหรียญโดยสารแล้ว จะไม่สามารถนำเหรียญโดยสารเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี ทั้งนี้ สิทธิในโครงการฯ ไม่สามารถใช้ออกเหรียญโดยสารประเภทเด็ก/ผู้สูงอายุ และไม่สามารถใช้เติมเงิน เติมเที่ยวโดยสาร ชำระค่าที่จอดรถ หรือชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ของรถไฟฟ้า MRT ได้

ขั้นตอนการชำระค่าโดยสารสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ผ่านเราชนะ

ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ สามารถซื้อเหรียญโดยสารสำหรับใช้บริการรถไฟฟ้าได้ โดยแบ่งรายละเอียดของผู้ได้รับสิทธิ และวิธีการซื้อเหรียญโดยสารได้ดังนี้

1. ผู้ที่รับสิทธิโครงการ เราชนะ และเป็น “ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

สำหรับผู้ที่รับสิทธิโครงการเราชนะ และเป็น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้ แต่จะสามารถเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงิน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ เราชนะ โครงการใดโครงการหนึ่งได้เพียงโครงการเดียวในการซื้อเหรียญโดยสารแต่ละครั้งเท่านั้น ไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจาก 2 โครงการมารวมกันเพื่อซื้อเหรียญโดยสารได้ ซึ่งผู้โดยสารต้องแจ้งเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารให้ทราบว่าต้องการใช้เงินจากโครงการใดก่อนซื้อเหรียญโดยสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่วงเงินจากทั้ง 2 โครงการมีจำนวนเงินไม่พอในการซื้อเหรียญโดยสาร ผู้โดยสารต้องเลือกใช้เงินช่วยเหลือจากวงเงินโครงการใดโครงการหนึ่ง และชำระส่วนต่างของค่าเหรียญโดยสารที่เหลือเป็นเงินสดแทน โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

2. ประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ สามารถชำระเงินค่าเหรียญโดยสารได้

ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้กับเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วบริเวณห้องจำหน่ายตั๋วโดยสาร โดยสามารถเริ่มใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

โดยผู้มีสิทธิโครงการ “เราชนะ” สามารถใช้สิทธิซื้อเหรียญโดยสารได้ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. และเมื่อออกเหรียญโดยสารแล้ว จะไม่สามารถขอเปลี่ยนเหรียญโดยสารคืนได้ในทุกกรณี

เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้าBTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
เปิดขั้นตอน ใช้เราชนะ จ่ายค่าโดยสาร รถไฟฟ้า BTS-MRT-แอร์พอร์ต เรล ลิงก์