ดูให้ดี ก่อนลง คลัง เผย 5 จุดที่มักลงทะเบียนผิดบ่อยใน เราชนะ

ดูให้ดี ก่อนลง คลัง เผย 5 จุดที่มักลงทะเบียนผิดบ่อยใน เราชนะ

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว วันที่ 29 ม.ค.2564 เวลา 06.00 น. เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เปิดให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้แล้ว คือ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่ง และ เราไม่ทิ้งกัน หรือเป็นบุคคลมีชื่อในระบบมาก่อนแล้ว

ทั้งนี้ การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จึงจะได้รับสิทธิใช้เงิน 7,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พ.ค.นี้เท่านั้น หากใช้สิทธิไม่หมดไม่มีสิทธิใช้เงินต่อ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง ได้ทำการเก็บข้อมูลจากการลงทะเบียนของประชาชนผ่านมาตรการต่างๆ ก่อนหน้านี้ โดยพบว่า 5 จุดที่ผิดบ่อย จากการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมา อยู่ที่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลส่วนตัว คือ ชื่อ-สกุล จะต้องตรวจดูสระและคำสะกดให้ดีก่อน และสิ่งสำคัญคือ ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

นอกจากนี้ ยังมีในส่วนของการใส่เลขบัตร 13 หลัก โดยพบว่า ประชาชนมักใส่เลขไม่ครบ ส่วนที่รหัสหลังบัตร 12 หลัก ซึ่งประชาชนมักจะใส่ขีดคั่นระหว่างตัวเลข แต่ที่จริงแล้วไม่ต้องใส่ และสุดท้ายในช่องวันเดือนปีเกิด ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่อง มีเฉพาะปีเกิด และใส่ปี พ.ศ. ด้วย