เปิดขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ สำหรับประชาชน รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ สำหรับประชาชน รับเงินเยียวยา 7,000 บาท
เปิดขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ สำหรับประชาชน รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ สำหรับประชาชน รับเงินเยียวยา 7,000 บาท

ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการ เราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่ โดยแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนั้น สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการเราชนะเป็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 31.1 ล้านคนนั้น ก่อนลงทะเบียนจริง “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ได้สรุปวิธีการลงทะเบียนไว้ ดังนี้

ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ “เราชนะ” ได้แก่ 

ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ "เราชนะ"
ผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ “เราชนะ”

1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ

2. กลุ่มที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ภายในวันที่ 27 มกราคม 2564

3. กลุ่มคนที่ไม่มีฐานข้อมูล ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยพิจารณาเกณฑ์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
  • มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562
  • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

สำหรับวิธีการลงทะเบียนของกลุ่ม 3 ที่ไม่มีฐานข้อมูล มีดังนี้ 

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

วิธีลงทะเบียน
วิธีลงทะเบียน

2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล

  • ชื่อ-สกุล
  • เลขบัตรประจําตัวประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
  • วันเดือนปีเกิด
  • เบอร์โทรศัพท์
วิธีลงทะเบียน
วิธีลงทะเบียน

3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่กรอกข้างต้น

4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป”

วิธีลงทะเบียน
วิธีลงทะเบียน

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 64 เป็นต้นไป

สำหรับ กลุ่ม 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และ กลุ่ม 2 ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง ไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะได้รับเงินอัตโนมัติ โดยมีวิธีการกดยืนยันสิทธิดังนี้ 

รายละเอียด
รายละเอียด

1. เข้าสู่แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง และกด G-Wallet

2. กดที่ปุ่ม เราชนะ อ่านข้อตกลง และเงื่อนไข จากนั้นกดยินยอม

3. ระบุจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

4. กดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

5. เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเปลี่ยนเป็น หน้าจอการใช้จ่าย ซึ่งรูปแบบและวิธีการใช้คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง

วิธียืนยันสิทธิ
วิธียืนยันสิทธิ