ซาอุดีอาระเบีย กำลังซื้อทรงพลัง โอกาสทองทางการค้า ธุรกิจ SMEs ไทย

ซาอุดีอาระเบีย กำลังซื้อทรงพลัง โอกาสทองทางการค้า ธุรกิจ SMEs ไทย

ซาอุดีอาระเบีย หรือ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในโลกอาหรับ รองจากประเทศแอลจีเรีย เป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกนํ้ามันรายใหญ่ ซาอุฯ เป็นประตูสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2022 มี GDP per capital : 27,941 ด้วยจำนวนประชากร 36 ล้านคน ประชากรมีกำลังซื้อสูงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของซาอุฯ มีอัตราการเติบโตในหลายภาคส่วน จากขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 18 ของโลก คาดว่าจะขึ้นสู่อันดับที่ 15 เพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจาก 3.8% เป็น 5.7% ของ GDP พร้อมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และจัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้สูงสุดในโลก รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม ที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้วย Mega Project มากมาย อาทิ การสร้างสนามบินใหม่ในกรุงริยาด, โครงการเมืองใหม่ NEOM ที่มูลค่าโครงการสูงถึง 5 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ, The Line ชุมชนแห่งอนาคตที่ทอดยาว 170 กิโลเมตร, สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก และกิจกรรมด้านความบันเทิงต่างๆ ภายในประเทศ

และหลังจากประเทศไทยและซาอุฯ ได้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อปลายปี 2565 ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างความร่วมมือกันในหลายๆ ด้านของทั้ง 2 ประเทศ อาทิ ด้านอาหาร สุขภาพ และการแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร และสิ่งแวดล้อม พลังงาน นวัตกรรมหุ่นยนต์ การก่อสร้างและการตกแต่ง ส่วนใหญ่ประชากรซาอุฯ มีความชื่นชอบและคุ้นเคยกับสินค้าจากประเทศไทยเป็นทุนเดิม

โดยประเทศไทยมีชื่อเสียงมากกับชาวตะวันออกกลางใน ฐานะเป็น “ครัวโลก” และ “ศูนย์กลางทางการแพทย์” ประกอบกับความสัมพันธ์ที่ฟื้นฟูหลังจากการหารือของ ราชการของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย ทำให้เป็นโอกาสทองทางการค้า นักลงทุนและ ธุรกิจ SMEs ไทย ในการแสวงหาลู่ทางการทําธุรกิจและการแสวงหาหุ้นส่วนทางการค้าทั้งในซาอุฯ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 13-16 ธันวาคม นี้ บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) ผู้สร้างสรรค์ธุรกิจเทรดแฟร์ และเอ็กซิบิชั่นมืออาชีพในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Mega Fair & Festival 2023 – The Kingdom of Saudi Arabia  ณ The Arena Riyadh กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย เป็นงานแสดงสินค้าและบริการของไทย ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในซาอุฯ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสใหม่ทางธุรกิจ, ขยายโอกาสทางการค้าการลงทุน, หาคู่ค้าและพันธมิตรทางการค้า, ขยายดิสทริบิวเตอร์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังประเทศซาอุฯ รองรับความต้องการที่หลากหลายและต้องการสินค้าไทยจำนวนมากในตลาดซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลาง