1 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. : แรก เริ่ม เติม สร้าง บนเส้นทางการเรียนรู้

1 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. : แรก เริ่ม เติม สร้าง บนเส้นทางการเรียนรู้

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธี เปิดงาน 1 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. : แรก เริ่ม เติม สร้าง บนเส้นทางการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “กลับกาลเก่าเข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต” ซึ่งเป็นการจัดนิทรรศการครบรอบ 10 ปี ของพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เพื่อปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร อุดมการณ์ จิตวิญญาณ ธ.ก.ส. และคำสอนของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ผู้จัดการคนแรกของ ธ.ก.ส. และบิดาแห่งสินเชื่อเกษตรไทย แก่บุคลากรของธนาคาร

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

รวมถึงการถ่ายทอดความรู้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และสถาบันการศึกษา ทำให้พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงประวัติพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมท่องโลก การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือน (Virtual Reality) ที่จำลองโลกแห่งการเรียนรู้เหนือจินตนาการภายในพิพิธภัณฑ์

พร้อมมอบประสบการณ์ที่สร้างความรู้สึกร่วมอย่างสมจริงให้กับผู้เข้าร่วม และการรับชมภาพยนตร์ 4D เรื่อง “สานต่อความรัก ความผูกพัน ความภาคภูมิใจ” ผ่านมุมมองของพนักงาน ธ.ก.ส. รุ่นใหม่ที่อยู่ในช่วงทศวรรษที่ 6 ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยท่านที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับกิจกรรม ระหว่างวันที่ 19-21 ก.ค. 2566

ธ.ก.ส. ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าว และสัมผัสประสบการณ์การทำงานขององค์กรแห่งภาคเกษตรไทยที่พิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน-เวลาทำการธนาคาร ติดต่อได้ที่สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. 02 558 6555 ต่อ 8367, 8369 ณ อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร