วันขอเงินพระจันทร์ เปิดบทคาถา สวดแล้วเงินไหลมาเทมาตลอดทั้งปี

วันขอเงินพระจันทร์ เปิดบทคาถา สวดแล้วเงินไหลมาเทมาตลอดทั้งปี

เริ่มต้นปีใหม่ทุกคนต่างหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ข่าวสดดูดวง จึงขอเสนอ วันขอเงินพระจันทร์ หรือ วันอมาวสี (วันพระจันทร์ดับ) ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นความเชื่อว่าหากขอเงินในวันดังกล่าวจะทำให้เกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาตลอดทั้งปี

การปฏิบัติตัวเองใน วันขอเงินพระจันทร์

ทำบุญตักบาตรขอพรจากบิดามารดา
ห้ามให้ใครมายืมเงินอย่างเด็ดขาด
เตรียมเงินใส่กระเป๋าสตางค์ที่ใช้เป็นประจำให้มากที่สุด
วางกระเป๋าสตางค์ไว้ที่หน้าพระพุทธรูปประจำบ้าน
แยกเงินที่ใช้ประจำวันออกจากกระเป๋าสตางค์

การขอพรใน วันขอเงินพระจันทร์

เขียนสิ่งที่ต้องการไม่เกิน 8 ข้อไว้บนมือข้างใดข้างหนึ่ง (ห้ามไม่ให้คนอื่นรู้) สมาทานศีล 5 ไว้บูชาพระรัตนตรัย ก่อนสวดบทชุมนุมเทวดา

ตามด้วยกล่าวคำอธิษฐาน

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้า ได้สร้างมาแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ให้แก่เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ทั้งหลายให้เทพเทวา นาคาทุกหมู่เหล่า

ตลอดถึง เทพพระอาทิตย์ เทพพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์ แห่งผลบุญนี้ ที่ข้าพเจ้าได้สร้างในวันนี้โดยเร็วพลัน เมื่อได้รับผลบุญนี้แล้ว ขอให้ท่านทั้งหลาย ประทานพรอันประเสริฐ ให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภ มีเงินตรา ตามที่ปรารถนาจากสิ่งที่ทำด้วยความวิริยะอุตสาหะ

โดยการ ขอเงินพระจันทร์ สามารถขอได้ก่อนหรือหลังช่วง วันอมาวสี 12 ชั่วโมง ซึ่งช่วงดังกล่าวจะเกิดในวันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 2562 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ยี่ ปีจอ