ฮือฮา! รายการอาหารกลางวัน รร.เทศบาลงิม พะเยา คุณภาพคับแก้ว คว้ารางวัลระดับชาติ

รร.ทต.งิม อ.ปง จ.พะเยา เน้นคุณภาพชีวิตเด็ก ทุ่มดูแล “อาหารกลางวัน” เต็มอิ่ม หัวละ 20 บาท คุณภาพคับแก้ว งดจ้างเหมา ลงมือเอง ส่งผลคว้าชนะเลิศ “สุดยอดเพชร” ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นางกัญญาณัฐ ศรีใจ รองนายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) งิม อ.ปง จ.พะเยา กล่าวว่า การจัดระบบเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลงิม (คือเวียงจ่ำ) ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยรูปแบบการจ้างเหมาผู้ประกอบการ วงเงินรายหัว หัวละ 20 บาท เด็กนักเรียนประมาณ 300 คน งบประมาณค่าอาหารกลางวันวันละ 6,000 บาท จ่ายผู้ประกอบการเป็นรายเดือน เดือนละ 120,000 บาท แต่ละวันคำนวณค่าอาหารกลางวันตามจำนวนจริงของนักเรียนที่มาโรงเรียน เนื่องจากทาง ทต.งิม บริหารงบประมาณค่าอาหารกลางวันเป็นรายเดือน เดือนละไม่เกิน 600,000 บาท ดังนั้น จึงไม่ต้องเข้าระบบอี-บิดดิ้ง สามารถใช้อำนาจผู้บริหารจัดซื้อจัดจ้างโดยการจ้างเหมาได้

รองนายก ทต.งิม กล่าวต่อว่า เทศบาลได้เลือกผู้ประกอบการที่เป็นคนในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งลง ทำให้เด็กๆ ได้รับประทานอาหารอย่างคุ้มค่าและเต็มอิ่ม ทั้งนี้ รายการอาหารแต่ละวันทางครูที่รับผิดชอบด้านอาหารจะเสนอรายการอาหาร วันละ 2-3 รายการ ทั้งคาวและหวาน พร้อมข้าว มาที่กองสาธารณสุข (สธ.) ของเทศบาล จากนั้นกอง สธ. พิจารณาเห็นชอบแล้วส่งให้ทางโรงเรียนแจ้งต่อผู้ประกอบการดำเนินการซื้อวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน ขั้นตอนการซื้อวัตถุดิบ การประกอบอาหาร การส่งมอบอาหาร รวมทั้งการจัดอาหารกลางวันให้นักเรียน ครูจะถ่ายรูปทุกขั้นตอน ส่งให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ ทต.งิม ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ อาหารกลางวันที่จัดให้นักเรียนมีเพียงพอให้นักเรียนทานจนอิ่ม ไม่พอก็เติมได้

นางกัญญาณัฐ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคือ พร้อมกันนี้แต่ละชั้นเรียนจะมีไลน์กลุ่มของห้องเรียน เพื่อส่งความเคลื่อนไหวเรื่องกิจกรรมและอาหารกลางวันทุกวันเข้ามา ขณะที่ด้านของผู้ปกครองก็เข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่มเพื่อร่วมรับทราบข้อมูลดังกล่าว และทุกเดือนทาง ทต.งิม จะมีแบบสอบถามให้กับนักเรียนและผู้ปกครองกรอกรายละเอียดเรื่องความพึงพอใจด้านอาหารกลางวันของโรงเรียน เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลและผู้ประกอบการจ้างเหมารับทำอาหารกลางวันไปพร้อมกัน หากผลการประเมินพบว่ามีข้อบกพร่องทางเทศบาลจะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที แต่ส่วนของผู้รับจ้างเหมาหากผลการประเมินเรื่องอาหารไม่อร่อย หรือมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาหาร เทศบาลจะเลิกจ้างทันที

“จากระบบบริหารจัดการเรื่องอาหารกลางวันที่มีคุณภาพดังกล่าว ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ปี 2558 ระดับเพชร ปี 2559 และระดับสุดยอดเพชร ปี 2560 คือความภูมิใจของชาว ทต.งิม ที่ร่วมกันทุ่มเทเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กที่เป็นอนาคตของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังเสมอมา” รองนายก ทต.งิม กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง