ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม จุฬาฯชวนร่วมปกป้องสัตว์ทุ่งใหญ่ แจกหน้ากากเสือดำ 13 ก.พ.

เมื่อวันที่  12 กุมภาพันธ์ เพจ “ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”  ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.30 ณ หอกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยระบุว่า   สัตว์ในทุ่งใหญ่ต้องไม่ตายฟรี !! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บทเรียนครั้งนี้ แลกด้วยชีวิตของสัตว์ป่า

ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรม จะมีทั้งร้องเพลง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีแจกหน้ากากเสือดำภายในงาน