เริ่มแล้วงานวันยางพารา 17-23 ม.ค. บึงกาฬ ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปลูก

วันที่ 17 มกราคม นายวิชิต สมรฤทธิ์ ประธานเครือข่ายชาวสวนยางนครพนม ในฐานะคณะกรรมการ เครือข่ายชาวสวนยางอีสานตอนบน กล่าวว่า เตรียมจัดงานวันยางพารา จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม 2561 ถือเป็นโอกาสทอง ที่เกษตรกรชาวสวนยางจะได้ไปศึกษา หารือพูดคุยกันในแวดวงสวนยาง เพื่อหาทางแก้ไข สำคัญที่สุดในงานนี้มั่นใจว่า สิ่งที่เกษตรกรจะพลาดไม่ได้ คือเรื่องของการไปศึกษาค้นคว้าในเรื่องของหลักวิชาการทฤษฎีการปลูกยาง ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาการปลูก ตั้งแต่การหาพันธุ์ยางพารา ที่มีระยะเวลาปลูกสั้นให้ผลผลิตเร็ว รวมถึงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดูแลง่าย ไปจนถึงการหาวิธีผลิตปุ๋ยลดต้นทุน และระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อแก้ปัญหาขาดทุน ถึงแม้จะประสบปัญหาราคาตกต่ำ แต่จะสามารถสู้กับวิกฤตได้ หากเกษตรกรมีการปรับตัว ในเรื่องของการนำหลักวิชาการมาลดต้นทุน อย่างไรก็ตามงานวันยางพาราปีนี้ เกษตรกรไม่ควรพลาด ควรไปศึกษาเยี่ยมชม จะเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขเรื่องราคายางตกต่ำอีกทาง โดยทางเครือข่ายชาวสวนยางได้มีการหารือ แก้ไขปัญหาราคาด้วยการนำทฤษฎี หลักวิชาการมาแก้ไข แทนการรอคอยรัฐบาลแก้ไขปัญหา

“แม้เกษตรกรชาวสวนยางนครพนมกว่า 1 แสนคน พื้นที่ จ.นครพนม มีพื้นที่ปลูกกว่า 2 แสนไร่ มีผลผลิตวันละ 400-500 ตันต่อวัน ต้องแบกภาระปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำมานานกว่า 2 ปี แต่ยอมรับว่า เกษตรกรจะหยุดการกรีด หรือจำหน่ายไม่ได้ ถึงจะขาดทุนต้องเดินต่อ ทางรอดรวมถึงการแก้ปัญหาจะเพียงแค่รอให้รัฐบาลแก้ไขเรื่องราคาไม่ได้ เกษตรกรจะต้องมีการปรับตัวหาทางแก้ไขในเรื่องของราคาต้นทุน ซึ่งจะต้องมีการศึกษาในเรื่องของทฤษฎี หลักวิชาการ การลดต้นทุนในการปลูกทุกขั้นตอน จะเป็นสิ่งเดียวที่จะช่วยลดภาระได้” นายวิชิต กล่าว