‘หนุ่มโคราช’ เผยเคล็ดลับปลูกบวบขายรายได้งาม ครึ่งแสนต่อเดือน

ที่แปลงเกษตรกร บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา นายดุรงริท จงโน้มกลาง อายุ 45 ปี เจ้าของแปลงปลูกบวบ ได้เผยเทคนิคการปลูกบวบด้วยการพลิกฟื้นผืนดินที่เป็นดินทราย ขุดบ่อน้ำบาดาล ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพปลูกบวบแล้วได้ผลผลิตดี สามารถปลูกบวบขายได้ตลอดทุกฤดูกาล โดยไม่ต้องเสี่ยงขาดทุน

นายดุรงริท กล่าวว่า เมื่อก่อนตนเองได้ทำงานในตำแหน่งช่างไฟฟ้าภายในโรงงานแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เงินเดือนหลายหมื่นบาท แต่ด้วยความที่ตนเองรักในการปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตนเองจึงได้ผันชีวิตออกมาทำการเกษตร โดยได้ฟื้นฟูผืนดินที่แห้งแล้งบนพื้นที่ราบสูง ซึ่งเป็นดินทราย หันมาทดลองปลูกบวบ ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อย ลงทุนปลูกจำนวน 2 ไร่ ด้วยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ปลูกบวบในระบบน้ำหยด และใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี

นายดุรงริท ระบุว่า ลงทุนไร่ละ 1 หมื่นบาท จำนวน 2 ไร่ ใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 45 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตบวบออกจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท โดยในแต่ละเดือนสามารถเก็บบวบจำหน่ายได้ เฉลี่ยเดือนละ 4-5 หมื่นบาท โดยลงทุนเพียงครั้งเดียวสามารถเก็บผลผลิตบวบขายได้ติดต่อกันนานกว่า 2 เดือน จึงทำให้ตนเองมีรายได้จากการปลูกบวบขายในแต่ละเดือนเป็นอย่างดี หลังยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่เพียง 2 ไร่ ปรับเปลี่ยนจากการปลูกมันสำปะหลังหันมาปลูกบวบขาย อีกทั้งยังสามารถปลูกบวบขายได้ตลอดทุกฤดู