บขส.เปิดเดินรถโดยสารมินิบัสเที่ยวปฐมฤกษ์ “น่าน-ไชยะบุรี-หลวงพระบาง” ค่าโดยสาร 660 บาท

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า บขส.ได้เปิดเดินรถเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กิโลเมตร

โดยเส้นทางน่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท ขนส่ง จำกัด กับบริษัท นาหลวงขนส่งโดยสารผ่านแดนและท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเปิดเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยว เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

ตลอดจนเป็นการดำเนินงานตามแนวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและเป็นประตูสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย

สำหรับเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศ สายที่ 15 เส้นทาง น่าน – ไชยะบุรี –หลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 8.30 ชั่วโมง โดยรถโดยสารมาตรฐาน 2 (ค) มินิบัส ไม่เกิน 21 ที่นั่ง ออกจากสถานีต้นทางและปลายทาง เวลา 08.00 น. อัตราค่าโดยสาร 660 บาท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า ปัจจุบัน บขส. ให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศ ไทย – ลาว และ ไทย – กัมพูชา รวม 15 เส้นทาง ได้แก่ หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์, อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์, อุบลราชธานี – ปากเซ, มุกดาหาร – สะหวันนะเขต, ขอนแก่น – นครหลวงเวียงจันทน์, กรุงเทพฯ – เวียงจันทน์, นครพนม – ท่าแขก, เชียงใหม่ – หลวงพระบาง, อุดรธานี – หนองคาย – เมืองวังเวียง, กรุงเทพฯ – ปากเซ, เชียงราย – บ่อแก้ว, กรุงเทพฯ – เสียมราฐ, กรุงเทพฯ – พนมเปญ, เลย – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง, น่าน – ไชยะบุรี – หลวงพระบาง เปิดให้บริการทุกวัน มีประกันภัยการเดินทางทุกที่นั่ง

สนใจเดินทางต่างประเทศด้วยรถโดยสาร บขส. สอบถามเพิมเติ่มได้ที่ โทร 02-936-2841-8 และ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน ได้แก่
– หนังสือเดินทาง (Passport)
– หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (TEMPORARY BORDER PASS) หรือบัตรชั่วคราว เดินทางในระยะทางไม่เกิน 80 กิโลเมตร