คลังเร่งเครื่องยกระดับรายได้คนจนต้องมากกว่า 1 แสนบาท/ปี วาดฝันหลุดพ้นเส้นความยากจน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 พ.ย. 2560 จะมีการหารือร่วมสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ถึงแนวทางในการจัดทำโครงการพัฒนาตนเองให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านเกณฑ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 11.64 ล้านคน เพื่อให้มีการยกระดับรายได้ให้มากกว่า 1 แสนบาทต่อปี ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มดังกล่าวหลุดพ้นจากเส้นความยากจน และมีความเป็นอยู่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นระยะที่ 2 ของสวัสดิการที่รัฐบาลจะมอบให้กับผู้มีรายได้น้อย 11.64 ล้านคน โดยโจทย์สำคัญที่มอบหมายให้ สศค. ไปเร่งศึกษาใน 4 ด้านเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ 1. โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ 2. โอกาสในการศึกษา 3. โอกาสในการหางานทำ และ 4. โอกาสในการเข้าถึงหรือเป็นเจ้าของปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นกับชีวิต (ปัจจัย 4)

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ยอมรับว่าที่ผ่านมายังมีข้อผิดพลาดในเรื่องการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย จนทำให้เกิดเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่าอาจจะมีผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับโครงการได้รับบัตรผู้มีรายได้น้อยไป โดยตรงนี้มีสัดส่วนไม่ถึง 1% ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งดำเนินการตรวจสอบ โดยในท้ายเอกสารการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ได้มีการระบุชัดเจนว่าหากมีการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จกับทางราชการก็จะดำเนินการตามกฎหมาย และหลังจากนี้กระทรวงการคลังจะพิจารณาในการเพิ่มเงื่อนไขการลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ในปี 2562 ให้มีความเข้มข้น และเข้มงวดมากขึ้น

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์