ปิดการจราจร-ห้ามจอด-ห้ามรถเข้า

เพื่อเป็นการรองรับการจัดการจราจรในพระราชพิธี ให้มีความปลอดภัยและสะดวกในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 24-29 ต.ค. 2560 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ห้ามรถทุกชนิดเข้าถนน 16 สาย ได้แก่ ถนนหน้าหับเผย หลักเมือง มหาราช ท้ายวัง เชตุพน เศรษฐการ พระพิพิธ สนามไชย ราชดำเนินใน พระจันทร์ หน้าพระธาตุ หน้าพระลาน ราชินี (แยกตัด ถ.พระอาทิตย์-ผ่านภิภพลีลา) เจริญกรุง (วงเวียนหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน-แยกสะพานมอญ) กัลยาณไมตรี (แยกถนนสนามไชย-สะพานช้างโรงสีและ ซ.สราญรมย์)

ห้ามจอดรถทุกชนิดบนถนน 23 สาย ได้แก่ ถนนหน้าหับเผย หลักเมือง มหาราช ท้ายวัง เชตุพน เศรษฐการ พระพิพิธ สนามไชยพระจันทร์ หน้าพระธาตุ หน้าพระลาน ราชินี อัษฎางค์ เจริญกรุง ราชดำเนินใน กัลยาณไมตรี พระอาทิตย์ จักรพงษ์ (แยกบางลำพู-จุดเชื่อมต่อ ถ.เจ้าฟ้า) ถนนเจ้าฟ้า(แยกตัด ถ.จักรพงษ์-ตัด ถ.พระอาทิตย์) กรุงเกษม (แยกสะพานขาว- แยกกษัตริย์ศึก) พระสุเมรุ (ซ.ลำพู-แยกบางลำพู) ซอยพระยาเพชร และซอยสราญรมย์

กำหนดให้รถทุกชนิดเดินได้ทางเดียว ได้แก่ ถนนพระสุเมรุ (ซอยลำพู-แยกบางลำพู) ถนนจักรพงษ์ (แยกบางลำพู-ถนนเจ้าฟ้า) ถนนเจ้าฟ้า (แยกตัดถนนจักรพงษ์-แยกถนนพระอาทิตย์) และถนนพระอาทิตย์ (ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า-ซอยลำพู) และห้ามรถทุกชนิดเลี้ยวขวาในถนนเจริญกรุง ไปทางถนนสนามไชย และถนนจักรพรรดิพงษ์ ไปทางถนนราชดำเนินนอก

สำหรับ “ถนนราชดำเนินนอก” ตั้งแต่พระลานพระราชวังดุสิตถึงแยกผ่านฟ้าลีลาศ “ถนนราชดำเนินกลาง” ตั้งแต่แยกผ่านฟ้าลีลาศถึงแยกผ่านพิภพลีลา และ “ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า” ตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์ ถึงแยกผ่านพิภพลีลา ห้ามรถทุกชนิดผ่านและห้ามจอดรถทุกชนิด ระหว่างวันที่ 25-26 ต.ค.นี้ ส่วน “ถนนกรุงเกษม” จากแยกสะพานขาวถึงแยกกษัตริย์ศึก ให้เดินรถทางเดียว

พร้อมกับห้ามรถทุกชนิดผ่านและห้ามจอดบนถนน 16 สาย ได้แก่ ถนนลูกหลวง ถนนหลานหลวง (แยกผ่านฟ้าลีลาศ-แยกสะพานขาว) ถนนศรีอยุธยา (แยกวัดเบญจมบพิตร-แยกพล.1) ถนนพิษณุโลก (แยกพาณิชยการ-แยกวังแดง)

ถนนกรุงเกษม (แยกประชาเกษม-แยกเทวกรรม) ถนนจักรพรรดิพงษ์ (แยกแม้นศรี-แยก จปร.) ถนนวิสุทธิกษัตริย์ (แยก จปร.-แยกวิสุทธิกษัตริย์) ถนนนครสวรรค์ (แยกผ่านฟ้าลีลาศ-แยกนางเลิ้ง)

ถนนตะนาว (ถนนพระสุเมรุ-ถนนมหรรณพ) ถนนดินสอ (แยกสะพานเฉลิมวันชาติ-แยก กทม.) ถนนมหาไชย (แยกสำราญราษฎร์-แยกป้อมมหากาฬ) ถนนพระสุเมรุ (แยกป้อมมหากาฬ-แยกสะพานเฉลิมวันชาติ) ถนนราชินี (แยกปากคลองตลาด-แยกผ่านพิภพลีลา) ถนนอัษฎางค์ (แยกพระพิทักษ์-แยกผ่านภิภพลีลา) ถนนมหาราช (แยกพระจันทร์-แยกปากคลองตลาด) และถนนคู่ขนานลอยฟ้า ตั้งแต่ทางร่วมสะพานพระราม 8 ถึงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

หากมีประชาชนหนาแน่น ทางกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายระเพลิงพระบรมศพ จะมีกำหนดการปิดการจราจรแบ่งเป็น 3 ระดับ (ดูแผนที่)

“ระดับ 1” วันที่ 23 ต.ค. 2560 เวลา 22.00 น. ปิดการจราจร 18 เส้นทาง ได้แก่ ถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง ตั้งแต่ สน.พระราชวัง ถึงแม่พระธรณีบีบมวยผม จดซอยราชินีเข้ามาถึงสะพานพระปิ่นเกล้า

ระดับ 2 วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 05.00 น. ปิดการจราจร 27 เส้นทาง เพิ่มจากแยกอรุณอมรินทร์ สะพานพระปิ่นเกล้า ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลางและถนนที่พาดผ่านซ้ายขวาฝั่งละ 1 แยก ถนนหลานหลวงถึงแยกสะพานขาว ถนนนครสวรรค์ ถึงสนามม้านางเลิ้ง ถนนราชดำเนินนอก ถึงแยกมัฆวาน ซอยราชินีถึงถนนพระอาทิตย์ ถนนพระสุเมรุ เลี้ยวเข้าถนนจักรพงษ์ เข้าถนนเจ้าฟ้าและถนนอัษฎางค์

ระดับ 3 วันที่ 26 ต.ค. 2560 เวลา 05.00 น. ปิด 40 เส้นทาง เพิ่มถนนราชดำเนินนอกไปถึงลานพระราชวังดุสิตและถนนพาดผ่านซ้ายขวาด้านละ 1 แยก ได้แก่ ถนนกรุงเกษม จากแยกสะพานขาวถึงเทเวศร์ ถนนจักรพรรดิพงษ์ถึงแยกวิสุทธิกษัตริย์

และด้านสะพานพุทธ ปิดตั้งแต่ ถนนจักรเพชรด้านใน ถนนบ้านหม้อ ถนนตรีเพชร ถนนพาหุรัด ถนนเจริญกรุง ถนนบำรุงเมือง จรดถนนมหาไชยฝั่งซ้ายเข้ามาและเลื่อนจุดจอดรถรับส่งจากปากคลองตลาด มาเมอร์รี่คิงส์วังบูรพา

 

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์