เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 1,500 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่8 เตือนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังอิทธิพลพายุปาข่า

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม เวลา 07:00 น. สถานการณ์น้ำเหนือที่ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวัดได้ 1,872 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังทรงตัวอยู่ที่ 15.85 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ยังต้องคงการระบายน้ำไว้ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ต่อเนื่องเป็นวันที่ 8 ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัว วัดได้ 13.60 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

ซึ่งจากการ “คงการระบายน้ำ” ของเขื่อนเจ้าพระยา และมวลน้ำบางส่วนถูกผันเข้าคลองทั้ง 2 ฝั่ง ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อน ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไปถึง จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำที่ทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอิทธิพลของพายุโซนร้อน”ปาข่า” ที่กำลังจะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ในบริเวณประเทศเวียดนามและประเทศลาวตอนบน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ภาคเหนือและภาคอิสานตอนบนมีปริมาณฝนมากขึ้น และจะทำให้มีมวลน้ำบางส่วนไหลลงมาสมทบในลุ่มเจ้าพระยาในสัปดาห์หน้า ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งใน จ.สิงห์บุรี อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยาจึงควรเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ และประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป