จ่อขึ้นทะเบียน GI “สุราสักทองแพร่” ไวน์-สุราพื้นบ้าน รับนโยบาย Soft Power

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จ่อขึ้นทะเบียน ‘สักทอง’ ไวน์-สุราพื้นบ้าน จ.แพร่ กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ รับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

น.ส.กนิษฐา กังสวนิช รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15-16 ม.ค. ได้ลงพื้นที่ แหล่งผลิต “สุราสักทองแพร่” เดินหน้าผลักดันขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตัวใหม่ของจังหวัด พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่ม “ผ้าหม้อห้อมแพร่” เมืองแพร่เติบโต สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากการที่คณะรัฐมนตรี มีมติปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงสุราพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขานรับแนวนโยบายดังกล่าวผนวกกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ลงพื้นที่แหล่งผลิตสุราพื้นบ้านชั้นดีและมีชื่อของ จ.แพร่ เพื่อประเมินว่ากรรมวิธีและกระบวนการผลิตเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน GI หรือไม่ พร้อมจัดประชุมระดมความเห็นคนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุราพื้นบ้าน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องแบบองค์รวม

สำหรับสุรากลั่น จ.แพร่ ผลิตจากข้าวเหนียว หมักด้วยลูกแป้งหัวเชื้อสูตรลับเฉพาะ และใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่รวมถึงน้ำพุร้อน ปัจจุบันมีผู้ผลิตสุรากลั่น ในจังหวัดกว่า 200 ราย ส่งรายได้ให้แผ่นดินจากการจ่ายอากรแสตมป์สุรากว่า 370,000,000 บาท/ปี

ในอนาคตหากสินค้าดังกล่าวสามารถผลักดันขึ้นทะเบียนเป็น GI สำเร็จ ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสุรา และสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบด้วย นอกจากสุราพื้นบ้านแล้ว โดยได้หารือกับผู้ผลิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดซึ่งมีแผนที่จะผลักดันการขึ้นทะเบียน GI “ส้มโอขาวน้ำผึ้งเมืองลอง” และ “ส้มเขียวหวานวังชิ้น” อีกด้วย

เปิดแนวคิด ภาษีสุราพื้นบ้าน 0% ไวน์บำเรอ ตัวแทนไวน์โลกใหม่ ที่อยากดันไวน์ไทยดังไกลทั่วโลก