อย.ชี้ ข่าวไวรัสปนเปื้อนพาราฯ แทบเป็นไปไม่ได้ และไม่พบมีขึ้นทะเบียนในไทย

จากกรณี มีการแชร์ในโลกออนไลน์ว่า พบไวรัสมาชูโป้ไวรัสปนเปื้อน ในยาพาราเซตามอน แบบ 500 mg เพราะทานเข้าไปอาจได้รับอันตรายถึงตายนั้น  ภก.ประพนธ์ อางตระกูล โฆษกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า จากกรณียาตัวยาดังกล่าวที่มีการแชร์กันนั้นเท่าที่เห็นในภาพแผงยาที่ถูกแชร์นั้นเป็นยาที่ผลิตจากประเทศอินเดีย และยืนยันว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่ประเทศไทย แปลว่าไม่มีวางขายที่ประเทศไทยแน่นอน อีกประเด็นคือเชื้อมาชูโป้ไวรัสนั้นเป็นเชื้อที่ไม่สามารถเจริญเติบโตในที่แห้ง ดังนั้นความเป็นไปได้น้อยมาที่จะที่จะปนเปื้อนตัวยาได้

ภก.ประพนธ์ กล่าวต่อว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถทานยาพาราเซตามอนได้ปกติในไทย และอยากจะขอแจ้งเตือนว่าไม่ควรแชร์ข้อความดังกล่าวต่อเพราะจะเป็นการสร้างความตระหนกให้กับผู้อื่น ขอให้เชื่อมั่นว่าในไทยนั้นมีมาตราฐานการผลิตยาที่ดี มีสุขลักษณะการผลิตยาที่ดี สะอาดตามมาตรฐาน ผู้ที่มีหน้าที่ผลิตยานั้นก็มีสุขภาพพลานามัยที่ดี หากเจ็บป่วยก็ไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นการที่ยาจะปนเปื้อนเชื้อจุลลินทรีย์ต่างๆเป็นไปไม่ได้