บินล่าฝัน สร้างอาชีพภูมิใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

บินล่าฝัน สร้างอาชีพภูมิใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

“หม่อง ทองดี” คืออดีตเด็กไร้สัญชาติ แต่มีความสามารถในการพับเครื่องบินกระดาษ กระทั่งได้ไปแข่งขันได้รับรางวัลมากมาย เขาคือเด็กน้อยที่เฝ้ามองท้องฟ้า จนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เปิดขอบฟ้าให้กว้างกว่าเดิม โดยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีกิตติคุณผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรังสิต

และจากความตั้งใจที่ใฝ่ฝันอยากจะมีภาพยนตร์ที่บอกเล่าเส้นทางสู่ฝันของตัวเอง ทำให้เขาตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านภาพยนตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยหัวใจของความมานะพากเพียร วันนี้ “หม่อง ทองดี” เรียนสำเร็จโดยจบการศึกษาปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล เกียรตินิยมอันดับ 2

หม่อง ทองดี

หม่อง ทองดี บัณฑิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ขอขอบคุณ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ให้โอกาสทางการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาให้เรียนฟรีในสาขาการภาพยนตร์ดิจิทัลจนจบปริญญาตรี

และสัญญาว่าจะนำความรู้และสิ่งดีๆ ที่มหาวิทยาลัยรังสิตมอบให้ กลับไปสร้างสรรค์สื่อที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไป โดยปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานประจำที่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ในตำแหน่งตากล้องประจำกองถ่ายละครสั้น

“ในส่วนของความฝันที่เคยตั้งใจไว้ว่า อยากนำความรู้ความสามารถด้านการทำหนัง มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเองและเด็กไร้สัญชาติ อยากนำเสนอในมุมมองของเด็กที่มีปัญหาเหมือนกับตนเอง ให้สังคมได้รู้ว่าปัญหาของเด็กเหล่านี้มีอะไรบ้าง เพื่อนำไปสู่แนวทางการช่วยเหลือต่อไป” หม่อง ทองดี บอกอย่างนั้น

บินล่าฝัน

และกล่าวทิ้งท้ายว่า ปัจจุบันตนได้รับสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการ และได้บัตรประชาชนมาเรียบร้อยแล้ว และจะขอทำทุกหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เป็นคนดีของสังคม

“ผมเชื่อเสมอว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น การที่เราพยายามจะทำอะไร เราต้องทำให้เต็มที่ที่สุด โดยไม่ต้องกลัวว่าผลที่ออกมาจะเป็นเช่นไร เพราะการที่คิดแล้วทำก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้ว”