กล้วยหอมอบกรอบ โลคอลสแน็ก สร้างรายได้ให้เกษตรกร รับซื้อกล้วย 2.5 ตันต่อวัน แปรรูปส่งโมเดิร์นเทรด

กล้วยหอมอบกรอบ โลคอลสแน็ก สร้างรายได้ให้เกษตรกร รับซื้อกล้วย 2.5 ตันต่อวัน แปรรูปส่งโมเดิร์นเทรด

กล้วยหอมอบกรอบ โลคอลสแน็ก สร้างรายได้ให้เกษตรกร รับซื้อกล้วย 2.5 ตันต่อวัน แปรรูปส่งโมเดิร์นเทรด

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs และชุมชนพร้อมกับสังคม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร “Giving & Sharing” ผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่ 1. ให้ความรู้ 2. ให้ช่องทางขาย และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อก่อให้เกิดเป็น Ecosystem สำหรับ SMEs ในการสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนด้วยตัวเองในอนาคต

ผลิตภัณฑ์วี ฟาร์ม (V Farm) และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบในการสร้าง Ecosystem สำหรับ SMEs ที่ทาง เซเว่น อีเลฟเว่น ดำเนินการผ่านกลยุทธ์ 3 ให้ ด้วยการให้องค์ความรู้ด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานกับกลุ่มวิสาหกิจฯ ขยายช่องทางตลาดสู่ร้านค้าโมเดิร์นเทรด โดยยกระดับจากเดิมที่ผลิตเป็นสินค้าโอท็อป และสร้างเครือข่ายสำคัญ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า”

ด้าน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ วี ฟาร์ม กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่องร่วม 10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ 3 ให้ของเซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้ร่วมกันทำ MOU เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง นำผลไม้ขึ้นชื่อของ บ้านดอนทอง จ.นครปฐม อย่างกล้วยหอมทองที่คุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์ มาแปรรูปในลักษณะของ Local Snack ภายใต้แบรนด์ “วี ฟาร์ม ตะกร้า”

หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็น “ตะกร้า” เพราะตะกร้าเป็นภาชนะที่ใช้ใส่ผลผลิตด้านการเกษตรที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทย ลักษณะการสานของตะกร้าสื่อถึงการประสานความร่วมมือของเซเว่น อีเลฟเว่น วีฟาร์ม และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงเกษตรกรท้องถิ่นในการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ในระบบนิเวศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัตถุดิบเกษตรของไทย และผลักดันให้เป็น Local Snack เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มาตรฐานระดับโลก

“ความร่วมมือกันระหว่าง เซเว่นฯ และบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือเป็นโมเดลธุรกิจที่จะก่อให้เกิด Ecosystem สำหรับ SMEs เต็มรูปแบบ ผ่านการวางแผนการทำงานร่วมกัน ตั้งแต่เรื่องการปลูก การผลิต การพัฒนาสินค้า โดยจะเน้นการนำนวัตกรรม การวิจัย และพัฒนามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า

และในอนาคตจะขยายขอบเขตการทำงานโดยประสานความร่วมมือเพิ่มเติมกับเครือข่ายอื่น เช่น สถาบันการศึกษา หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างสตาร์ตอัปในกลุ่มเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือ AgriTech และเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ Food Tech เพื่อร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรจากกลุ่มวิสาหกิจฯ ควบคู่กับสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกร ชุมชน และระบบนิเวศทางเศรษฐกิจของ SMEs ในอนาคต” นายอภิรักษ์กล่าว

สินค้า วี ฟาร์ม ตะกร้า

วี ฟาร์ม ตะกร้า เป็นแบรนด์ SMEs ไทย ที่นำผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ Local Snack ที่หลากหลาย ในเบื้องต้น วี ฟาร์ม ตะกร้า นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มกล้วยหอมทอง และกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งอร่อย มีประโยชน์ เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยและต่างชาติ ได้แก่ กล้วยหอมอบเนย กล้วยหอมกรอบ จากวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง จ.นครปฐม และกล้วยน้ำว้าตากหนึบ กล้วยน้ำว้าตาก และกล้วยน้ำว้าตากอบน้ำผึ้งดอกลำไย จาก จ.พิษณุโลก โดยจะทยอยออกสู่ตลาดตามลำดับในระยะเวลาอันใกล้

นางวันดี ไพรรักษ์บุญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง กล่าวว่า การที่ เซเว่น อีเลฟเว่น และ วี ฟาร์ม เข้ามาช่วยสนับสนุน และส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง ถือเป็นการช่วยยกระดับสินค้าโอท็อประดับ 5 ดาวของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ รวมถึงเกษตรกรในจังหวัดต่างๆ ทั้งในนครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร และชาวบ้านที่ปลูกกล้วยหอมทองในพื้นที่

จากเดิมที่เกษตรกรขายได้เพียง 8-10 บาทต่อกิโลกรัม แต่กลุ่มวิสาหกิจรับซื้อกล้วยปลอดสารจากกลุ่มนี้ในราคา 15 บาทต่อกิโลกรัม ขณะเดียวกัน ยังรับซื้อผลผลิตเพิ่มจากเดิม 1 ตันต่อวัน เป็น 2-2.5 ตันต่อวัน เพื่อให้เพียงพอต่อการแปรรูปส่งขายในโมเดิร์นเทรด

เกษตรกรตัดกล้วยหอมทอง

ความพิเศษที่ทำให้สินค้าภายใต้แบรนด์ วี ฟาร์ม ตะกร้า มีความโดดเด่นต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นในตลาด คือ การใช้กล้วยหอมทองพันธุ์ไทยแท้ ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะคือ เนื้อเนียน ละเอียด แน่น รสชาติอร่อย โดยเก็บเกี่ยวในระยะกล้วยดิบที่แก่ 80% นำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาด

และนำไปสไลซ์ด้วยใบมีดพิเศษที่ทำให้ชิ้นกล้วยมีความบาง เมื่อนำไปทอดจะทำให้ได้ชิ้นกล้วยที่กรอบเสมอกันทุกชิ้น และมีสีเหลืองสวยงาม และนำมาอบเนยให้ความหอม จนได้เป็นกล้วยหอมอบเนย ขณะที่กล้วยดิบที่แก่มากกว่า 80% แต่ไม่เกิน 95% จะนำมาแปรรูปเป็นกล้วยหอมกรอบ เพื่อลดการสูญเสียของกล้วยหอมทองที่นำมาแปรรูปไม่ทัน

กระบวนการผลิต

“หลังจากที่ทาง วี ฟาร์ม เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องการนำกล้วยหอมทองมาแปรรูปเป็นกล้วยหอมอบเนย และกล้วยหอมกรอบ ในรูปแบบของ Local Snack ก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน และกำลังการผลิต แต่ทางวี ฟาร์ม และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี ทำให้มีความมั่นใจ จนสามารถผลิตออกมาเป็นสินค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐานของตลาด ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า กล้วยหอมทองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดอนทอง จะสามารถยกระดับสู่การเป็นสินค้าไทยในตลาดโลกอย่างแน่นอน” นางวันดี กล่าว