งานวิจัยสุดเจ๋ง ผ้าอ้อมอัจฉริยะ มอบชีวิตใหม่ ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงวัย

งานวิจัยสุดเจ๋ง ผ้าอ้อมอัจฉริยะ มอบชีวิตใหม่ ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงวัย

ครั้งแรกของเมืองไทยกับนวัตกรรม “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดิจิทัล” (Digital Diapers) ผลงานวิจัยสร้างสรรค์โดยอาจารย์นักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมอบ “ชีวิตใหม่” ให้กับผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยที่มีโรคเรื้อรัง โดยเฝ้าติดตามสารและตัวแปรต่างๆ ในน้ำปัสสาวะด้วย “เซนเซอร์อัจฉริยะ” ที่ประกอบอยู่กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่

รศ.ดร.วีระศักดิ์ สุระเรืองชัย อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล “นักเทคโนโลยีดีเด่น” มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2559 นับเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเจ้าของผลงานนวัตกรรมใหม่ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดิจิทัล”

ที่จะมาทำให้ชีวิตผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสถานการณ์ที่สังคมไทยเข้าสู่ระยะสูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยนับเป็นหนึ่งในผลงานเด่นของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะมา “พลิกโฉม” สู่บทบาทใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลสุขภาวะของประชาชนคนไทยและทั่วโลก

ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency) หรือ WADA 1 ใน 30 ของโลก นับตั้งแต่ปี 2538 และขยับสถานะเป็นสถาบันในปี 2561 ภารกิจนอกเหนือบริการตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬาแล้ว พันธกิจด้านวิจัยและการศึกษาการใช้ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์เพื่อสังคมและชีวิตที่ดีเป็นหมายสำคัญของสถาบัน

แบนเนอร์ออกแบบโดย สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยแนวคิดที่จะทำให้ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” ซึ่งมีอยู่โดยทั่วไป ได้พัฒนาสู่นวัตกรรม “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดิจิทัล” ที่สามารถแสดงค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่วิเคราะห์จากปัสสาวะเพื่อบ่งบอกถึง “ระดับสุขภาวะ” ของผู้สวมใส่ ผ่าน “เซนเซอร์” ที่เชื่อมต่อ “ระบบเฝ้าติดตามแพทย์ทางไกล” ที่สามารถแสดงผลได้ด้วย “ระบบดิจิทัล”

ในเบื้องต้น รศ.ดร.วีระศักดิ์ และคณะ ได้ออกแบบให้นวัตกรรม “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดิจิทัล” สามารถเฝ้าติดตามสุขภาวะของผู้สูงวัย และผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการโซเดียมต่ำเรื้อรังจนนำไปสู่ “ภาวะกระดูกพรุน” และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในปัสสาวะเพื่อการติดตามดูแล “ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง”

นอกจากนี้ จะพัฒนาให้นวัตกรรม “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดิจิทัล” สามารถวิเคราะห์โดยแสดงค่าพารามิเตอร์ที่ครอบคลุมโรคเรื้อรังอื่นๆ ได้มากขึ้น และมีความเฉพาะบุคคล

โดยคาดว่า “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ดิจิทัล” ผลงานโดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ และความร่วมมือของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไบโอเทค-สวทช. จะได้รับการพัฒนา สามารถผลักดันในเชิงพาณิชย์สู่มือผู้บริโภคต่อไปในวงกว้างได้ภายใน 2 ปีข้างหน้า ภายหลังผ่านการทดสอบใช้จริงในผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงวัยจนได้ผลเป็นที่พอใจ และคงไม่นานเกินไป ที่จะทำให้ผู้ป่วยติดเตียง-ผู้สูงวัย ได้พบกับ “ชีวิตใหม่” ที่รอคอย