เข้าใจผู้สูงวัยให้มากขึ้น เปิดเทรนด์ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภครุ่นใหญ่ โอกาสธุรกิจปั้นแบรนด์สินค้า 

เข้าใจผู้สูงวัยให้มากขึ้น เปิดเทรนด์ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภครุ่นใหญ่ โอกาสธุรกิจปั้นแบรนด์สินค้า 
เข้าใจผู้สูงวัยให้มากขึ้น เปิดเทรนด์ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภครุ่นใหญ่ โอกาสธุรกิจปั้นแบรนด์สินค้า 

 

เข้าใจผู้สูงวัยให้มากขึ้น เปิดเทรนด์ผลิตภัณฑ์ผู้บริโภครุ่นใหญ่ โอกาสธุรกิจปั้นแบรนด์สินค้า 

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 มินเทล บริษัทด้านข้อมูลตลาดระดับโลก เปิดเผยข้อมูลเบื้องลึกและเทรนด์ใหม่ล่าสุดทั้งด้านไลฟ์สไตล์ รวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุของไทยในงานแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมส่วนผสมอาหาร สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในเอเชีย Fi Asia (Food Ingredients Asia 2023)

ผลวิจัยล่าสุดของของมินเทลได้เน้นย้ำถึงความท้าทาย รวมถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มาพร้อมกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในไทยซึ่งกำลังมีประชากรอายุ 55 ปีขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคสูงวัยจำนวนมากมีพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการทำงานปัจจุบันหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน เนื่องจากพวกเขาต่างต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป นอกจากนี้ งานวิจัยยังมีการมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพของคนสูงวัย และช่วยจัดการความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

ดร.วิลาสิณี ศิริบูรณ์พิพัฒนา นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสด้านไลฟ์สไตล์ บริษัท มินเทล ประเทศไทย ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในงาน Fi Asia งานนวัตกรรมด้านส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของแบรนด์ต่างๆ ในการรุกตลาดและเทรนด์ใหม่ของกลุ่มผู้บริโภคสูงวัยไทยในปัจจุบัน

เทรนด์ด้านไลฟ์สไตล์

แม้ผู้สูงอายุชาวไทยส่วนใหญ่กล่าวว่าพวกเขายังรู้สึกพึงพอใจกับแวดวงสังคมของตนเองเป็นอย่างมาก ทว่าผลการวิจัยของมินเทล ระบุว่า กว่า 3 ใน 4 (79%) ของกลุ่มผู้สูงอายุยอมรับว่าพวกเขาต้องการใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนให้มากขึ้นในปีนี้

ในทางกลับกัน สภาวะทางการเงินก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนกลุ่มนี้ด้วย โดยพบว่า พวกเขามีความพึงพอใจต่อสถานการณ์ทางการเงินและระดับการออมเงินในระดับต่ำ สิ่งนี้กำลังผลักดันให้ผู้สูงอายุชาวไทยมากกว่า 8 ใน 10 (82%) เห็นด้วยว่าควรมอบโอกาสการทำงานแก่กลุ่มคนวัยเกษียณให้มากขึ้น

เทรนด์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม

การวิจัยของมินเทลแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายด้าน ซึ่งมักจะเป็นปัญหาทางร่างกาย โดยอาการที่พบบ่อย เช่น ความดันโลหิตสูง (64%) ปวดข้อ (56%) และอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง (47%)

ซึ่งปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนให้เกิดเทรนด์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โดยเกือบครึ่งหนึ่ง (47%) ของผู้สูงอายุชาวไทยกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มประโยชน์ด้านสุขภาพนั้น ส่งผลดีต่อสุขภาพของพวกเขามากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเดิมๆ ทั่วไป

แม้ว่ารสชาติและการคำนึงถึงสุขภาพจะเป็นปัจจัย 2 ประการหลักที่ผู้สูงอายุให้ความสำคัญเมื่อเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม โดยกว่า 80% ของคนกลุ่มนี้ระบุว่า นี่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อมากที่สุด

โอกาสทางธุรกิจสำหรับแบรนด์สินค้า

ผู้บริโภคสูงวัยไทยกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะกับกลุ่มอายุของตนเองโดยเฉพาะ โดยมากกว่า 2 ใน 3 หรือราว 61% คาดหวังว่าจะมีสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงวัยให้เลือกซื้อหลากหลายมากขึ้น

ซึ่ง ดร.วิลาสิณี กล่าวว่า แบรนด์สินค้าสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ด้วยการติดฉลากและจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับช่วงอายุแบบเฉพาะเจาะจง เช่น การติดฉลาก “สินค้าเหมาะสำหรับสตรีอายุ 55 ปีขึ้นไป” หรือ “สินค้าออกแบบสำหรับผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไป” เป็นต้น

นอกจากนี้ การสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้วยวิธินี้ยังช่วยทำให้กระบวนการเลือกซื้อสินค้ามีความสะดวกง่ายดายมากขึ้นสำหรับผู้ใกล้ชิดผู้สูงอายุ เพราะเมื่อผู้บริโภคมีอายุมากขึ้น พวกเขามีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยตัวเองน้อยลง และพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการเงิน