อยากลงทุน เลือกซื้อแฟรนไชส์ ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ต้องไม่มองข้าม เรื่องอะไร

อยากลงทุน เลือกซื้อแฟรนไชส์ ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ต้องไม่มองข้าม เรื่องอะไร

คุณอมร อำไพรุ่งเรือง กูรูด้านแฟรนไชส์ กล่าวกับ “เส้นทางเศรษฐีออนไลน์” ในประเด็นคำถาม “เลือกซื้อแฟรนไชส์ ทั้งเล็ก ทั้งใหญ่ ต้องไม่มองข้ามเรื่องอะไรบ้าง” นั้น ว่า การเลือกซื้อแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มีหลายสิ่งหลายอย่างให้พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดหวัง ตั้งแต่ รายได้ต่อเดือน หรือ ระยะเวลาคืนทุน ของเงินที่เราจ่ายเพื่อซื้อแฟรนไชส์มาทำ

คุณอมร อำไพรุ่งเรือง กูรูแฟรนไชส์

แต่ทั้งนี้ ยังมีมุมมองอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณา  เช่น แบรนด์เป็นที่ยอมรับแค่ไหน ทัศนคติของแฟรนไชซอร์เป็นอย่างไร  องค์ความรู้ในการทำธุรกิจการฝึกอบรม ระบบในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนแฟรนไชซีเป็นอย่างไร ซึ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องไม่มองข้ามเด็ดขาด

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่ต้องนำมาพิจารณาร่วมด้วย เช่น ทำเลที่จะไปตั้งร้าน มูลค่าตลาดเติบโตแค่ไหนในอนาคต หรือแม้กระทั่งจะเป็นธุรกิจที่ถูก Disruption ในอนาคตหรือไม่ เป็นต้น

 

เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566