ภูเก็ตจัดระเบียบโรงแรมกว่าพันทั่วเกาะ พบวันสุดท้ายมาแจ้งแล้ว 507 แห่ง

วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสนิท ศรีวิหค นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายศรัณยู เสมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเอกชนเข้าร่วมประชุมด้วย

นายโชคชัย กล่าวถึง ความคืบหน้าการจัดระเบียบโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการนำอาคารประเภทอื่นมาทำเป็นโรงแรมด้วยการเปิดให้บริการรายวัน ว่าจังหวัดได้ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการห้องพักในจังหวัด มีสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 424 แห่ง และมีสถานที่พักประเภทอื่น เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์ แมนชั่น มาเปิดขายบริการห้องพักเป็นรายวัน รวมทั้งหมด 1,366 แห่ง

“ทั้งนี้จังหวัดเปิดโอกาสให้สถานประกอบการโรงแรม ทั้ง 1,366 แห่ง มาขึ้นทะเบียนเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ภายในวันที่ 31 มกราคมนี้ปรากฏว่า ขณะนี้มีผู้ประกอบการได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบโรงแรมที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 แล้ว จำนวน 507 แห่ง พื้นที่อำเภอเมือง 177 แห่ง อำเภอกะทู้ 236 แห่ง และอำเภอถลาง 94 แห่ง สถานที่พักที่มายื่นเพื่อเข้าสู่ระบบโรงแรมส่วนใหญ่เป็นที่พักอาศัยรวม อาคารพาณิชย์ บ้านพักอาศัย” นายโชคชัย กล่าว

รายงานระบุว่า การยื่นคำขอนำอาคารประเภทอื่นมาทำเป็นโรงแรมนั้น ทางจังหวัดภูเก็ตได้ประกาศให้เวลา 2 เดือน โดยสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคมและจากนี้ทางจังหวัดก็จะดำเนินคดีต่อผู้ที่ฝ่าฝืนทันที่ในข้อหาเปิดโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ทางอำเภอแจ้งเข้ามานั้นมีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่จะปิดให้บริการห้องพักรายวันกลับไปทำธุรกิจเดิม เช่น อพาร์ตเมนต์ คอนโดมีเนียมที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นโรงแรมได้ เพราะจะต้องให้เจ้าของห้องทั้งหมดยินยอม เนื่องจากการจะเปิดคอนโดมีเนียมเป็นที่พักรายวัน จะต้องเปิดทั้งชั้นและต้องมีประตูเข้าออกแยกชัดเจนกับชั้นอื่น

นอกจากนี้ผู้ว่าราขการจังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยว่าขณะนี้ ทางจังหวัดออก 4 มาตรการในการกดดันให้ผู้ประกอบการโรงเข้าสู่ระบบ คือ 1.หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะส่วนราชการ หากมีการจัดประชุมสัมมนาในโรงแรมกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาในโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น 2.การอนุญาตให้ข้าราชการ และบุคลากรเดินทางไปราชการจะต้องเข้าพักเฉพาะโรงแรมที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเท่านั้น 3.ทางจังหวัดจะไม่สนับสนุนด้านการขายและการประชาสัมพันธ์ แก่โรงแรมที่ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และ 4.การพิจารณาอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายต่างๆ ที่โรงแรมเป็นผู้ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานขอสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง