คนมาขอยืมเงิน ปัญหากวนใจคนมีตังค์ รู้ไหม ขอยืมตั้งแต่ 2 พันบาท ต้องทำสัญญา! 

คนมาขอยืมเงิน ปัญหากวนใจคนมีตังค์ รู้ไหม ขอยืมตั้งแต่ 2 พันบาท ต้องทำสัญญา! 
คนมาขอยืมเงิน ปัญหากวนใจคนมีตังค์ รู้ไหม ขอยืมตั้งแต่ 2 พันบาท ต้องทำสัญญา! 

คนมาขอยืมเงิน ปัญหากวนใจคนมีตังค์ รู้ไหม ขอยืมตั้งแต่ 2 พันบาท ต้องทำสัญญานะ! 

เรื่องของ เงินๆ ทองๆ นั้นไม่เข้าใครออกใคร นอกจากเป็นสิ่งจำเป็นที่อาจสร้างความสุขก็ยังสร้างปัญหาได้เหมือนกัน ดังเช่นว่าการ ขอยืมเงิน บางคนมายืมแล้วคืนก็ดีไป แต่ก็มีกรณียืมไม่คืนจนตัดเพื่อนตัดญาติกัน หรือหนักสุดคือ ยืมแล้วชิ่งหนีหายจนกลายเป็นภาระของคนให้ยืมก็มี

เพื่อเป็นการตัดปัญหา เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้เผยข้อมูลดีๆ ในการให้ยืมเงิน โดยระบุ หากมีคนมาขอยืมเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป “ต้องทำเป็นหนังสือสัญญา” ให้ชัดเจน เพื่อที่ว่าหากมีปัญหา การยืมไม่คืน ฝ่ายให้ยืมก็สามารถนำมาฟ้องร้องได้นั่นเอง

โดยข้อมูลสำคัญที่จะต้องมีในเอกสารสัญญา มีดังนี้

1. ชื่อผู้ขอยืม / ชื่อผู้ให้ยืม / ชื่อพยาน + ลายเซ็น

2. จำนวนเงินที่ขอยืมหรือกู้

3. วันที่ทำสัญญา และ การกำหนดวันชำระคืน

4. ดอกเบี้ย (โดยห้ามเรียกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด)

* เมื่อทำสัญญากันเสร็จแล้ว ต้องเก็บหลักฐานไว้ให้ดี ทั้งสัญญา คู่สัญญา หลักฐานการโอนเงินและการชำระหนี้