ลุ้น ปลดล็อกกัญชา 100% เน้นปรับลดขั้นตอน ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงเท่ากัน

ลุ้น ปลดล็อกกัญชา 100% เน้นปรับลดขั้นตอน ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงเท่ากัน
ลุ้น ปลดล็อกกัญชา 100% เน้นปรับลดขั้นตอน ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงเท่ากัน

ลุ้น ปลดล็อกกัญชา 100% เน้นปรับลดขั้นตอน ทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงเท่ากัน

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. ที่ผ่านมา ว่า มีการพูดคุยในประเด็นที่สำคัญหลายประการ ได้แก่ การพัฒนาระบบการจัดซื้อกัญชาและผลิตภัณฑ์กัญชา ผลงานเด่นของเขตสุขภาพ ระบบข้อมูลการใช้ยากัญชา ประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ การรับรู้และตอบสนองต่อข่าวสารด้านกัญชา โอกาสทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศของ Plant Based Protein จากกัญชง การพัฒนาระบบกำกับการดูแลอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีกัญชาและกัญชงเป็นส่วนผสม และ Business Model

“ต้องขอบคุณคณะกรรมการขับเคลื่อน หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข ทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ทำให้การขับเคลื่อนกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเจ้าภาพในการขับเคลื่อนได้รับฟังและติดตามสถานการณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเกษตรกร เพราะปักหมุดแล้วว่า จะเดินหน้ากัญชาไปเป็นพืชเศรษฐกิจ” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล – ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน

และว่า ต้องการเห็นความมั่งคั่งอย่างถ้วนหน้า ให้คนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงเท่าๆ กัน ซึ่งที่ผ่านมาเปิดเพจสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เปิดเว็บไซต์กัญชาทางการแพทย์ มีทีมของกรมสุขภาพจิตคอยติดตามข่าวสาร ความคิดเห็นของประชาชน พบว่ายังมีข้อติดขัดหลายอย่าง จึงนำข้อเสนอเหล่านี้มาพิจารณาตามประโยชน์และความเสี่ยง และนี่คือที่มาของประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้ว ประชาชนคงต้องติดตามรายละเอียดของกฎหมายลูกต่อไป แต่บอกได้เบื้องต้นว่าเป็นแนวโน้มที่ดีกว่าเดิมแน่นอน โดยเฉพาะการลดขั้นตอนการขออนุญาต ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร เพิ่มการเข้าถึงการปลูก

สำหรับประเด็นการเข้าถึงการปลูกนั้น พบว่ามีความก้าวหน้าไปมาก ทั้งในด้านการใช้ยา การกำหนดแนวเวชปฏิบัติ เป็นตัวชี้วัด แต่ที่สำคัญกว่าคือ ประสิทธิผลของยาที่ดี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ประชาชนยอมรับ ในด้านการปลูกที่มีประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น มีรายได้จากการจำหน่ายดอก ใบ ราก กิ่งก้าน ทั้งหมดเกิดจากการทำงานร่วมกัน เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง

“ล่าสุด ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยท่านอธิบดี ได้ผลักดันกัญชาให้เข้าถึงประชาชน พัฒนารูปแบบการปลูกต่างๆ จนเป็นรูปเป็นร่าง และยังสนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลซื้อกัญชาจากเกษตรกร มาผลิตยาตำรับสนับสนุนให้สถานพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย ถือเป็นการทำงานที่ไร้รอยต่อ นำประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้ง และกำลังลุ้นว่าจะสามารถปลดกัญชาจากรายการยาเสพติดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือใม่” ดร.ภก.อนันต์ชัย กล่าว