ดิอาจิโอ-สมาคมโรงแรมไทย-ปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมทักษะฟรี ให้บุคลากร

ดิอาจิโอ-สมาคมโรงแรมไทย-ปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมทักษะฟรี สำหรับบุคลากรสายท่องเที่ยว-บริการ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในโครงการ LEARNING FOR LIFE

บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT ผู้นำด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรีเมี่ยมระดับโลก นำโดย มร.อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย โดยนางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) โดยอาจารย์อนุชิต แสงอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เข้าร่วมอบรมฟรีในโครงการ LEARNING FOR LIFE ภายใต้หัวข้อ Professional in Beverage Business รุ่นที่ 1 เพื่อเสริมทักษะด้านวิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม และการให้บริการระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563

มร.อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด

มร.อัลแบร์โต อิเบอัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “DMHT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคท่องเที่ยวและการบริการ ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ Professional in Beverage Business รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE เพื่อแบ่งปันความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับศาสตร์ของเครื่องดื่ม ประเภทและการผลิตเครื่องดื่มชนิดต่างๆ รวมถึงการให้บริการอย่างรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แม้ในช่วงเวลาวิกฤตที่ท้าทายยิ่งเช่นนี้ DMHT เชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมและพร้อมทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการส่งมอบทักษะและองค์ความรู้ที่บริษัทฯ มี เพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของบุคลากรและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืน”

โครงการ LEARNING FOR LIFE เป็นโครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เบื้องต้น ซึ่งจัดทำโดยบริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด ครอบคลุมทักษะด้านสปิริตขั้นพื้นฐาน การผลิตของเครื่องดื่มประเภทต่างๆ การให้บริการอย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการให้บริการอย่างรับผิดชอบ โดยเน้นสอนเนื้อหาขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของอาชีพบาร์เทนเดอร์และผู้ประกอบอาชีพในสายการโรงแรม โดยมุ่งปูพื้นฐานทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต โดยปัจจุบัน มีการจัดทำโครงการ LEARNING FOR LIFE กว่า 90 ครั้งต่อปี ในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยสำหรับประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมการอบรมกับโครงการแล้วกว่า 13,000  คน ในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการ LEARNING FOR LIFE ในหัวข้อ Professional in Beverage Business หรือวิชาชีพธุรกิจเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร จำนวนจำกัดเพียง 30 ที่ โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานในสายงานการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านอาชีพจากโควิด-19 สามารถส่งใบสมัครได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร. 094-656-9292 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2563