ยันเป็นอำนาจ ‘นกแอร์’ ผู้เสียหาย แจ้งความเอาผิด ‘สมเถา’ ได้

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กรณีนายสมเถา สุจริตกุล วาทยกรชื่อดังยืนคอนดักเตอร์บนเครื่องบินสายการบินนกแอร์ แม้ว่าแอร์โฮสเตสบนเครื่องขอให้นั่งประจำที่เนื่องจากมีประกาศจากนักบินว่าสภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลว่า หากจะฟ้องร้องนายสมเถาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ถือเป็นอำนาจหน้าที่ของสายการบินนกแอร์ได้ เพราะนายสมเถาเป็นผู้ใช้บริการและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของลูกเรือ เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.ความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 7 ที่ระบุว่าผู้อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้ควบคุมอากาศยานหรือเจ้าหน้าที่ประจําอากาศยานซึ่งสั่งในนามผู้ควบคุมอากาศยาน ที่เป็นคําสั่งเพื่อรักษากฎ ระเบียบ และความเรียบร้อยในอากาศยาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่งเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง ที่สั่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่อากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินในอากาศยาน ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

“ผู้ที่มีอำนาจฟ้องร้องคือสายการบิน ไม่เกี่ยวกับหน่วยงานอื่น ซึ่งจะเป็นในลักษณะเดียวกันกับที่มีผู้โดยสารขู่วางระเบิดบนเครื่องบิน ก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสายการบินที่จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้โดยสารรายนั้นๆ เช่นเดียวกัน” นายจุฬากล่าว