ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้า

น้ำใจจากห้าง! ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้า

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ประกาศยกเว้นค่าเช่าให้กับร้านค้าภายในศูนย์การค้าที่ปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนด โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยร้านค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือยืนยันการเข้าทำการในช่วงเวลาปิดศูนย์การค้า ให้ติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารศูนย์การค้าที่ร้านค้าประสานงานเป็นประจำ ผ่านศูนย์ข้อมูลสำหรับร้านค้าผ่านทางไลน์ แอพพลิเคชั่น

ตามที่มีประกาศของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ซึ่งกำหนดให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม จนถึง 12 เมษายน 2563 อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าว ได้กำหนดให้ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ด ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหาร เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) สามารถเปิดให้บริการได้

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ เอ็มควอเทียร์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และตอบสนองนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทมิได้นิ่งนอนใจและตระหนักถึงผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว เพื่อเป็นการบรรเทาและแบ่งเบาภาระให้กับร้านค้าและพนักงานในช่วงที่สูญเสียรายได้ ให้กิจการยังคงดำเนินต่อไป จึงได้มีมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดย บริษัทได้พิจารณายกเว้นค่าเช่า สำหรับร้านค้าที่ปิดให้บริการในช่วงเวลาที่ภาครัฐกำหนด โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563

ทั้งนี้บริษัทอยู่ในระหว่างพิจารณามาตรการช่วยเหลือในด้านอื่น และจะประกาศให้ทราบในเร็วๆ นี้ โดยบริษัทขอให้การยืนยันว่า ยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลกิจการของพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และร้านค้าต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ พร้อมยืนหยัดเคียงข้างในทุกสถานการณ์ โดยเชื่อมั่นว่าการร่วมแรงร่วมใจในครั้งนี้ จะทำให้ทุกภาคส่วนเข้มแข็งขึ้น ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ที่กำลังเผชิญไปได้อย่างมั่นคง นำพาความสุขกลับคืนมายังสังคมและประเทศชาติได้ในเร็ววัน