เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566
หน้าแรก ข่าววันนี้ กองสลากออกประ...

กองสลากออกประกาศ จ่าย 1พันบาท จูงใจแจ้งความนำจับขายลอตเตอรี่ เกินราคา

กองสลากออกประกาศ จ่าย 1พันบาท จูงใจแจ้งความนำจับขายลอตเตอรี่ เกินราคา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคาพ.ศ.  2560โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา  พ.ศ.  2549  เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเหมาะสมยิ่งขึ้น  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  13(6)  แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ.  2517  และมติคณะกรรมการสลํากกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่  2/2560  เมื่อวันที่  22  กุมภาพันธ์  2560  จึงวางระเบียบไว้  มีสาระที่สำคัญ อาทิ ข้อ6สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  จะได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่  ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว  โดยกำหนดอัตราดังนี้ (6.1)เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ  แต่ไม่เกินคดีละสองพันบาท (6.2)ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท