ชี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงขาลง ประเมินส่งออกปีนี้ติดลบ-จีดีพีโตไม่ถึง 3.5%

ศูนย์วิจัยฯ ม.หอการค้า ชี้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงขาลง ประเมินส่งออกติดลบ จีดีพีไทยโตไม่ถึง 3.5% คาดเห็นความชัดเจนด้านเศรษฐกิจและการเมืองในช่วงเดือนต.ค.นี้

เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ช่วงขาลง – นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือนเม.ย. 2562 ว่า ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 375 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-6 พ.ค. 2562 โดยผลการสำรวจที่น่าสนใจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย อยู่ที่ 46 ส่วนการคาดการณ์ในอนาคตอยู่ที่ 49.6 เป็นครั้งแรกที่มีการปรับตัวต่ำกว่า 50 จุดทั้งปัจจุบันและอนาคต

ซึ่งดัชนีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงขาลง โดยมีผลตั้งแต่เดือนมี.ค.ที่ผ่านมา จากปัจจัยทางเรื่องของการเมืองไม่นิ่ง และสภาพเศรษฐกิจ เห็นได้จากการประเมินของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เศรษฐกิจ (จีดีพี) ไทย ในไตรมาส 1 อยู่ที่ 2.8% ทำให้ศูนย์พยากรณ์ฯ ประเมินไตรมาส 2 น่าจะเติบโตได้ที่ 3-3.2% ทำให้ครึ่งปีแรกของโตอยู่ที่ประมาณ 2.8-3% ขณะที่ครึ่งปีหลังมองว่าหากไม่สามารถทำให้เติบโตได้ที่ 4% ก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2562 โตไม่ถึง 3.5% โดยอยู่ภายใต้การคาดการณ์ปัจจัยของสงครามการค้าที่ไม่รุนแรง

ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้จากภาคการท่องเที่ยว ที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา 40 ล้านคน ในขณะที่ภาคการส่งออกมีแนวโน้มติดลบ ทำให้เม็ดเงินหายไป 1.5-2 แสนล้านบาท ภาครัฐควรเร่งอัดฉีดงบปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 1 แสนล้านบาท เข้าไปเติมในระบบ การเร่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดการลงทุนรับเหมาก่อสร้าง การบริหารค่าเงินบาทให้ใกล้เคียงระดับ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจอยากให้การเมืองนิ่ง เร่งจัดตั้งรัฐบาล เพื่อออกนโยบายด้านเศรษฐกิจให้มีความชัดเจนซึ่งเชื่อว่าจะเร่งสร้างผลงานให้เกิดขึ้นตามที่ได้หาเสียงไว้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับประชาชนและนักลงทุนต่างชาติ รวมถึงการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนและขจัดปัญหาความยากจนของประชาชน โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนต.ค. หลังจากการจัดตั้งรัฐบาลได้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จเรียบแล้ว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์