‘ดุสิตโพล’ เผยปชช.47.33 % ยังสับสนทั้งก่อน-หลังเลือกตั้ง เหตุกกต.ยังไม่ชัดเจนตีความกม.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน มหาวิทยาลัยสวนสุดิต เผยแพร่ผลสำรวจหัวข้อ “การเมืองไทย หลังเลือกตั้ง” โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,107 คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายนที่ผ่านมา โดยสิ่งที่ประชาชนรอคอยหลังจากการเลือกตั้งผ่านมา 1 เดือนเต็ม คืออะไร 40.71 % ระบุว่า รอคอยได้รัฐบาลใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ 32.03 % ระบุว่า รอคอยการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 25.96 % รอการประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง

เมื่อถามประชาชนคิดอย่างไรต่อสถานการณ์ทางการเมือง ก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ในเรื่องต่างๆ แบ่งเป็น สิ่งที่ดีขึ้น ณ วันนี้ 38.44 % ระบุว่า มีการเลือกตั้ง ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิของตนเอง 24.73 % ระบุว่า จะได้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง 19.35 % ระบุว่า ประชาชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ตื่นตัว สนใจเรื่องการเมืองมากขึ้น

ส่วนสิ่งที่แย่ลง ณ วันนี้ คือ 36.47 % ระบุว่า ปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ 24.27 % ระบุว่า สภาพเศรษฐกิจ ปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 21.37 % ระบุว่า การโจมตีทางการเมือง ความขัดแย้งของนักการเมือง

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับ นักการเมืองใหม่ คืออะไร 50.12 % ระบุว่า เป็นนักการเมืองที่ดี ทำตามหน้าที่ รักษาสัญญา 31.43 % ระบุว่า ควรยุติการทะเลาะเบาะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีกันไปมา 21.48 % ระบุว่า ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์