วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก ราชกิจจานุเบกษา

แท็ก: ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยสิ้นสภาพ วันที่ 17 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนที่ 1/2563 เรื่อง สหภาพแร...

ประกาศแล้ว! ราชกิจจาฯ เพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตนเป็น 50,000 บาท

ประกาศแล้ว! ราชกิจจาฯ เพิ่มค่าทำศพผู้ประกันตนเป็น 50,000 บาท เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าทำศพ ในกรณีที่ผู้ประกันตน...

ประกาศราชกิจจาฯ ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน!

ประกาศราชกิจจาฯ ฐานะการเงินไทย ขาดทุนสะสม 9.5 แสนล้าน! ขาดทุนสะสม - เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง...

ไม่ใช่เกษตรกรก็ควรรู้! เลี้ยงสัตว์กี่ชนิด ปลูกพืชอะไร จะได้รับสิทธิทางภาษี 

ไม่ใช่เกษตรกรก็ควรรู้! ราชกิจจาฯ บังคับใช้กฎหมายประกอบการเกษตร เลี้ยงสัตว์กี่ชนิด ปลูกพืชอะไรบ้าง ถึงจะได้รับสิทธิทางภาษี  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ”พม.” จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ"พม." จ่ายค่าทำศพผู้สูงอายุ รายละ 3,000 บาท วันที่ 20 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมแ...

นายจ้างต้องรู้! เปิด 27 อาชีพ ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด  

นายจ้างต้องรู้! เปิด 27 อาชีพ ห้ามคนต่างด้าวทำเด็ดขาด   เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ โดยอาศั...

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศหลักเกณฑ์ ช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยโควิด-19 มีผล 5 มี.ค. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ให้จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินชิ้นละ 2 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่า...

กระทรวงการคลัง กู้เงิน 20,000 ล้าน ชดเชยขาดดุลงบประมาณ ปี 62

กระทรวงการคลัง กู้เงิน 20,000 ล้าน ชดเชยขาดดุลงบประมาณ ปี 62 กระทรวงการคลัง - เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงก...

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ’ สินค้าควบคุม 1 ปี

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ’ สินค้าควบคุม 1 ปี เมื่อวันที่ 4 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วย...

เรื่องน่าสนใจ