ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 และ HR Asia Digital Transformation Awards 2023 จากเวที Thailand’s HR Asia Awards 2023

 

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กรรมการอิสระ และ นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) รับ 2 รางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล สุดยอดองค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 และ รางวัล HR Asia Digital Transformation Awards 2023 จากงานประกาศรางวัลเวที Thailand’s HR Asia Awards 2023 ที่มีองค์กรในประเทศไทยเข้าร่วมการคัดเลือกกว่า 280 บริษัท จัดโดยนิตยสาร HR Asia นิตยสารชั้นนำด้านทรัพยากรบุคคลของภูมิภาคเอเชีย ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 เป็นรางวัลเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับสากล เป็นองค์กรที่น่าทำงานด้วยโดยอ้างอิงจากแบบสำรวจจากพนักงานโดยตรง มีการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีเยี่ยม และมีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง

เปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพ พนักงานมีความผูกพันและมีส่วนร่วมสูง และ รางวัล HR Asia Digital Transformation Awards 2023 เป็นรางวัลมอบให้กับองค์กรที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานให้ก้าวสู่โลกดิจิทัล (Digital Platform) ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยีในระดับที่สามารถยกระดับองค์กรให้เติบโตขึ้นได้จริง

นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร กล่าวว่า “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มีวิสัยทัศน์ในการก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นนำของอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ธนาคารฯ ผลักดันด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับกลยุทธ์ในด้านทรัพยากรบุคคล

ซึ่ง “พนักงาน” ถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร ธนาคารฯ จึงให้ความสำคัญ โดยยกระดับประสบการณ์ในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานผ่านวัฒนธรรมองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพและทักษะในอนาคต รับฟังแนวคิด ส่งเสริมนวัตกรรม ตลอดจนดูแลสุขภาพกายและใจ ซึ่งมีนโยบายปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบผสมผสาน รวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน”

“ทั้งนี้ ความสำเร็จที่ได้รับเกิดจากพนักงานทุกคน ซึ่งมีส่วนช่วยในการสะท้อนว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นสถานที่ที่น่าทำงาน เหมาะสมกับความต้องการ สอดคล้องกับธุรกิจ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเคียงข้างกับทุกคน” นางกนกไพ กล่าวสรุป