โลตัส ครองตำแหน่ง บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

นายธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส
นายธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส

โลตัส ครองตำแหน่ง บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 คว้ารางวัล HR ASIA BEST COMPANIES TO WORK FOR IN ASIA 2023  

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายธนกฤต ฉันทวิทิตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล (เอเชีย) โลตัส กล่าวว่า “โลตัส เดินหน้าในการเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งมั่นในการดูแลเพื่อนพนักงานทั้งในสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์กระจายสินค้าของโลตัสทั่วประเทศ การได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 สะท้อนความสำเร็จและความไว้วางใจของเพื่อนพนักงาน จากนโยบายของโลตัสด้านการดูแลเพื่อนพนักงานที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในเวทีสากล

โลตัส ครองตำแหน่ง บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โลตัส ครองตำแหน่ง บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

โดยมี กลยุทธ์ 3C ได้แก่ Capacity ผ่านการวางรากฐานโครงสร้างองค์กร สร้างแบรนด์นายจ้างของโลตัสที่เข้มแข็งจากภายในสู่ภายนอก และทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่และต่อยอดสู่การจ้างงานในอนาคต สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของโลตัส

Capability ผ่านการพัฒนาทักษะของเพื่อนพนักงาน ทั้งการพัฒนาคนดีคนเก่งขององค์กร ทักษะความเป็นผู้นำ ยกระดับ Digital Skill และทักษะแห่งนวัตกรรม Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมโลตัสให้เป็นสถานที่น่าทำงาน โดยมีรูปแบบการทำงานตามแนวคิด SMART (Simple, Motivated, Agile, Responsible, Transformative) สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี เปิดรับทุกความแตกต่างหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ ศาสนา ฯลฯ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมความรู้สึกที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีให้เพื่อนพนักงาน เพราะเพื่อนพนักงานคือบุคคลสำคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จ

โลตัสจึงเดินหน้าพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการสร้างความสุขให้เพื่อนพนักงาน และสร้างความผูกพันต่อองค์กร เพื่อให้เพื่อนพนักงานสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมให้บริการและส่งต่อความรู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส ให้กับลูกค้าของเรา”

โลตัส ครองตำแหน่ง บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โลตัส ครองตำแหน่ง บริษัทที่น่าทำงานด้วยที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ในปี 2023 นอกจากรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 แล้ว โลตัส ยังได้รับรางวัล Top Employer 2023 in Thailand นายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Institute ประเทศเนเธอร์แลนด์ อีกด้วย ตอกย้ำความเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่งและมีมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส