กรุงศรี โชว์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิด “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” ในงาน BOT Digital Finance Conference 2023

กรุงศรี โชว์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ด้วยแนวคิด “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน”
ในงาน
BOT Digital Finance Conference 2023

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านดิจิทัลและกรีนแบงกิ้งของไทย นำเสนอนวัตกรรมทางการเงินในงาน BOT Digital Finance Conference 2023 ภายใต้แนวคิด “Krungsri Digital and Green Finance to Make Life Simple everyday”

โดยนวัตกรรมของกรุงศรีพัฒนาขึ้นโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Human-Centric Innovation) และนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมโซลูชันทางการเงินที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยั่งยืน

โดยมีเป้าหมายหลักคือ การทำให้ชีวิตของลูกค้าง่ายขึ้นได้ในทุกๆ วัน สอดคล้องกับคำมั่นสัญญา “ชีวิตง่าย ได้ทุกวัน” งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2566 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ผู้บริหารกรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) ประกอบด้วย นายคงสิน
คงคา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ (ขวาสุด) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน นางสาวมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารแบรนด์และการตลาด และ นางอัญชุลี แววทอง (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารการปฏิบัติการและฝ่ายนวัตกรรมทางการเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ให้การต้อนรับนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะเยี่ยมชมบูธ