ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ทรงพรต วิจยาภรณ์ รับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง ทรงพรต วิจยาภรณ์ รับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล ผู้นำทัพด้าน Technology เดินหน้ายกระดับบริการสู่ธนาคารดิจิทัลครบวงจร

รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารแต่งตั้ง นายทรงพรต วิจยาภรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เทคโนโลยีและวิทยาการข้อมูล ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในวงการเทคโนโลยี นายทรงพรต วิจยาภรณ์ จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของธนาคาร ยกระดับบริการด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

นายทรงพรต กล่าวว่า “ภายใต้การดำเนินงาน Digital Transformation ธนาคาร CIMB Thai ได้ดำเนินการวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการให้บริการและความต้องการใหม่ของลูกค้าในยุคดิจิทัล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่จะทำให้ ธนาคาร CIMB Thai เป็นธนาคารดิจิทัลครบวงจร ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินทั้งหมดผ่านช่องทางดิจิทัล ในทุกๆ บริการทางการเงิน ตามคอนเซ็ปต์ Anywhere Anytime

โดย CIMB Thai มีบริการครอบคลุมทั้งบริการโอนเงิน รับเงิน จ่ายเงิน ลงทุน หุ้นกู้ ตลาดแรก ตลาดรอง และประกัน เป็น One Stop Service ให้ลูกค้า อีกทั้งธนาคารกำลังขยายขอบข่ายบริการให้กว้างขึ้นผ่านการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจผ่าน Platform ต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่ตั้งไว้ ความสามารถทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของธนาคารจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง”

นายทรงพรต มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 25 ปี ในธุรกิจด้านบริการทางการเงินการธนาคาร การผลิต ยานยนต์ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ด้านกลยุทธ์ และด้านดิจิทัลโดยได้รับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ Deloitte และ Accenture และมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้บริหารในหลายประเทศ โดยย้ายไปประจำตามประเทศต่างๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ริเริ่มนำเอานวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ เข้ามาใช้ในประเทศไทย เช่น Artificial Intelligence (AI), Blockchain, Cloud Computing, Metaverse โดยก่อนหน้านี้ นายทรงพรต ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท Accenture จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีระดับโลก

นายทรงพรต สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาโทหลักสูตร Executive MBA จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์