RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living เพื่อความยั่งยืนสำหรับทุกคน

คุณกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RML

RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living

การออกแบบที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงาน เพื่อความยั่งยืนสำหรับทุกคน

พร้อมส่ง OCC เป็นปอดสีเขียวแห่งใหม่ใจกลางกรุง บนพื้นที่สาธารณะกว่า 3 ไร่

 

RML (บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)) ตอกย้ำ DNA ความเป็นผู้นำอสังหาริมทรัพย์ระดับ Luxury และ Ultra-luxury ที่ใส่ใจต่อการออกแบบในทุกขั้นตอน ผ่านนโยบายส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนภายใต้แนวคิด Reimagining Sustainable Living ที่ครอบคลุมทั้งด้านการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกแบบเพื่อความยั่งยืน

พร้อมชูจุดเด่นของ OCC (One City Centre) อาคารสำนักงาน Grade A+ ที่มีพื้นที่สีเขียวหน้าโครงการที่มอบโอกาสใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมกว่า 3 ไร่ ให้คนเมืองอย่างอิสระ ทั้งยังเป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานไม่กี่แห่งในไทย ที่มีสวนหย่อมภายในอาคารสำหรับบุคลากร

RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living
RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living

คุณกรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร RML กล่าวว่า “RML ให้ความสำคัญกับนโยบายการมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเสมอมา เราสร้างสรรค์นโยบายภายในองค์กร และแนวทางการพัฒนาโครงการของเราให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว

เริ่มตั้งแต่การออกแบบโครงการ การเลือกวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการเลือกใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อผลักดันให้นโยบายด้าน Green & Sustainability เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุม 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการออกแบบ โดยนำไปประยุกต์ใช้ในเกือบทุกโครงการของเรา เช่น

ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์
ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์

– การประหยัดพลังงาน โดยการใช้กระจก 2 ชั้นในโครงการต่างๆ เช่น ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์ และ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ ซึ่งกันความร้อนจากภายนอกได้ดีกว่ากระจกธรรมดาเพื่อลดการใช้พลังงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับการใช้หลอดไฟแบบแอลอีดี ซึ่งทำให้ประหยัดไฟฟ้าได้ดีกว่าหลอดไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ประหยัดพลังงาน

ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์
ดิ เอสเทลล์ พร้อมพงษ์

– การรักษาสิ่งแวดล้อม มีระบบรีไซเคิลน้ำเสียเพื่อใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง เช่น การรดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดพื้น ระบบบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัดน้ำสาธารณะ ใช้ระบบห้องน้ำและสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ หรือการใช้สุขภัณฑ์แบบมีการกดน้ำเพื่อชำระเบาหรือชำระหนัก การรักษาต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีมาก่อนการพัฒนาโครงการ รวมถึงมีบริการเครื่องชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charger) ในที่จอดรถของโครงการ

เทตต์ สาทร ทเวลฟ์
เทตต์ สาทร ทเวลฟ์

– การออกแบบ โดยวาง 50% ของพื้นที่เปิดของโครงการเป็นพื้นที่สีเขียว เช่น โรสวูด เรสซิเดนซ์เซส กมลา ที่มีพื้นที่สีเขียวกว่า 8 ไร่ รวมถึงสวนแนวสโลป และสวนตามพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ โดยเราออกแบบภาพรวมโครงการโดยคำนึงถึงผลกระทบแก่ชุมชนรอบโครงการ โดยจัดทำภาพ 3 มิติเชิงซ้อนเสนอแก่ชุมชนโดยรอบก่อนการขออนุญาตก่อสร้างโครงการอีกด้วย

โรสวูด เรสซิเดนซ์เซส กมลา
โรสวูด เรสซิเดนซ์เซส กมลา

และล่าสุดกับฐานที่มั่นใหม่ OCC อาคารที่คำนึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะของผู้ใช้งาน โดยได้รางวัลถึง 2 ชิ้น ได้แก่ LEED รางวัลมาตรฐานรองรับอาคารสีเขียว และโครงการแรกในไทยที่ได้รับรางวัล Fitwel 2 ดาว รางวัลที่รับรองด้านการออกแบบ จากกรมควบคุมโรค สหรัฐอเมริกา และรางวัลการพัฒนาอาคารสำนักงานแห่งปี (Office Development of the Year) จากเวที Real Estate Asia Awards 2021 ในไทย ด้วยนวัตกรรมการจัดการโครงการที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นเครื่องการันตีว่าเราให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ใช้งานอาคาร

RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living
RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living

โดย OCC เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสากลและศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าด้วยกัน ทั้งยังเกิดประโยชน์ในแง่การใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม เห็นได้จากแผงแนวเฉียงที่พาดอยู่บนส่วนหน้าของอาคาร (façade) ทำหน้าที่ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่อาคาร นอกจากนั้น ยังเป็นอาคารสำนักงานไม่กี่แห่งในประเทศที่มีพื้นที่สีเขียวบนตัวอาคาร และยังเปิดพื้นที่สีเขียวกว่า 3 ไร่ด้านหน้าโครงการให้คนทั่วไปเข้ามาพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย

RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living
RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living

ตามความตั้งใจของเราที่อยากนำผืนป่ากลับคืนสู่เมือง เพิ่มโอกาสให้ผู้คนได้ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพื้นที่หน้าโครงการ OCC ถูกออกแบบให้เปิดโล่ง ด้วย Urban Stage เป็นบันไดทางเดินสีเขียวชอุ่มเข้ามายังด้านในโครงการ

เพื่อให้พื้นที่หน้าอาคารเต็มไปด้วยความร่มรื่นจากต้นไม้ฤดูกาล (Seasonal Tree) อย่างต้นกัลปพฤกษ์ ไม้มงคลที่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน ใบไม้เขียวจะทยอยเปลี่ยนเป็นสีชมพู เพิ่มความร่มรื่นและสร้างบรรยากาศน่าพักผ่อนให้พื้นที่ยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น สวนหน้าโครงการของ OCC ยังพร้อมเป็นพื้นที่ที่จะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าชม เราได้นำผลงานประติมากรรมของ “คุณโด่ง-พงษธัช อ่วยกลาง” ศิลปินเเถว หน้าของเมืองไทย ผู้มีชื่อเสียงด้านผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ติดตั้งในสถานที่ชั้นนำต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ

RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living
RML เดินหน้าวิสัยทัศน์ Reimagining Sustainable Living

โดยผลงานที่จัดแสดงได้รับแรงบันดาลใจจากธาตุในธรรมชาติที่อยู่คู่กับผู้คนผ่านการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม คือ ‘ลม’ ผ่านประติมากรรมสื่อสัญลักษณ์ ลม และอากาศ และ ‘ดิน’ ผ่านประติมากรรมสื่อสัญลักษณ์ หิน และดิน นำเสนอตัวตนของ RML และ OCC ที่แข็งแกร่งในด้านการเติบโตและศักยภาพขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลา แต่ก็ยังคำนึงถึงการนำความเป็นธรรมชาติมาหลอมรวมไปกับการดำเนินชีวิตของผู้คน”

“ปัจจุบัน คนทั่วโลกเริ่มหันมาใส่ใจคุณภาพชีวิต และการดูแลสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น RML มองว่าการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหนี่งในก้าวสำคัญที่ทุกองค์กรควรให้ความสนใจ เพื่อตอบสนองต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ โดยเราเชื่อว่าถ้าสามารถเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายภายในบริษัท หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ก็จะสามารถส่งต่อแนวคิดนี้ให้กระจายไปในวงกว้างได้” คุณกรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สื่อสารองค์กร RML ดวงพร โชติพรไพศาล (ปู) โทร. 081-611-1621 E-mail : [email protected]

 

เกี่ยวกับ RML

RML คือผู้นำวงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชูรี และอัลตราลักชูรี นับด้วยจำนวนโครงการที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากมาย เราเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าแรกของประเทศไทยที่มอบความพิเศษเฉพาะตัวให้กับลูกค้าภายใต้ปรัชญาการดำเนินงานที่สรุปไว้ในวิสัยทัศน์ของเรา “ลักชูรี รีอิมเมจิน” (“Luxury Reimagined”)

เรามีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการระดับลักชูรี และอัลตราลักชูรีมาสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยทุกความภาคภูมิใจถูกรวบรวมไว้ในโครงการของเราที่ตั้งอยู่บนหลายทำเลทองของกรุงเทพฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา RML พัฒนาโครงการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย 25 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 100,000 ล้านบาท อีกทั้งยังมีโครงการเชิงพาณิชย์อีกหลายแห่ง

หนึ่งบทพิสูจน์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จอันโดดเด่นของ RML คือ รางวัล “Developer of the Year 2022” และ “Best Developer Luxury Condominiums 2022” ในงาน Dot Property Thailand Awards 2022 รวมถึงรางวัล “Thailand Property Development Company of the Year” จาก Frost & Sullivan Awards 2019 ติดตามผลงานอื่นๆ ของเราได้ที่ www.raimonland.com