รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน HAND IN HAND จังหวัดนราธิวาส

รมว.คลัง ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานวิสาหกิจชุมชน HAND IN HAND จังหวัดนราธิวาส

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน HAND IN HAND จังหวัดนราธิวาส ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนุ่งห่ม อาทิ เสื้อผ้าไทย-มุสลิม เสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเด็ก และเสื้อผ้าสตรี-บุรุษ หมอน ผ้าคลุม ผ้ากันเปื้อน ผ้าพันคอ เป็นต้น

โดยมีการจ้างงานคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับคนในชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต ด้วยการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME และโครงการสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อเป็นเงินทุนในการเป็นค่าใช้จ่ายในการหมุนเวียนและยกระดับกระบวนการผลิต อันนำไปสู่การสร้างงานและสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

โดยมี นายนรินทร์ สมสะอาด ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้าร่วม พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ให้การต้อนรับ ณ โรงงานแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566