กรุงศรี จัดงานสัมมนา “Shift & Change for The Future” ยกระดับ SMEs ไทย

กรุงศรี จัดงานสัมมนา “Shift & Change for The Future”

ยกระดับ SMEs ไทย ขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

 

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนา Krungsri Business Talk Series ภายใต้หัวข้อ “Shift & Change for The Future” ยกระดับ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคต สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารจากหลากหลายองค์กรมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจบนแนวคิดเรื่องความยั่งยืน (ESG) วิธีการบริหารธุรกิจตามแนวคิดแบบ Startup รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การเป็น Smart SME เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสู่อนาคตอย่างยั่งยืน โดยงานสัมมนานี้จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ สำหรับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่โรงแรม เมอเวนพิค สยาม นาจอมเทียน พัทยา

 

จากซ้ายไปขวา

  1. นายธรรมศักดิ์เจนพัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าธุรกิจ SME สาขากลาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  2. นางสาวมันตินี อัครเสริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานการตลาดลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  3. นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ CEO บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด
  4. นายอุกฤษ อุณหเลขกะ CEO บริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย
  5. นายปริญ กัญจนาทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์ยี่ซัน จำกัด
  6. นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  7. นางสาวธันยพร กริชติทายาวุธ ผู้อำนวยการ UN Global Compact Network Thailand
  8. นายไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
  9. นายแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด
  10. นางชุลิดา แท่นเพ็ชร์รัตน์ ​ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารผลิตภัณฑ์ลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา