แฟลช เอ็กซ์เพรส สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยฯ ปีที่ 3

แฟลช เอ็กซ์เพรส จับมือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พร้อม กองบังคับการตำรวจทางหลวง สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยฯ ปีที่ 3

แฟลช เอ็กซ์เพรส สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัยฯ ปีที่ 3 จับมือกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบังคับการตำรวจทางหลวง ร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมด้านวินัยจราจร เตรียมจัดอบรม พนักงานขนส่ง และประชาชน 5 รุ่น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

เพื่อสร้างจิตสำนึก และร่วมรณรงค์การขับขี่รถอย่างปลอดภัย แฟลช เอ็กซ์เพรส ผู้นำด้านบริการขนส่งพัสดุแบบครบวงจร โดย นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้ริเริ่มโครงการหลักสูตรอบรม “Ride with mind, deliver with care” : เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นายคมสันต์ ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด

โดยในปี 2565 ได้จับมือกับ กองบัญชาการตำรวจนครบาล หน่วยงานที่มีหน้าที่หลักโดยตรงในการกำกับดูแลด้านการจราจรในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมกันนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านการอำนวยการจราจร ดูแลความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในเขตทางหลวงทั่วประเทศ

เพื่อร่วมพัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่พนักงานขนส่งของบริษัทฯ และเปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีพนักงานผ่านการอบรมไปแล้วมากกว่า 1,500 คนทั่วประเทศ ส่งผลทำให้มีตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่ของพนักงานของบริษัทฯ ที่รวบรวมไว้ตลอดทั้งปี 2564 เมื่อเทียบกับครึ่งปี 2565 มีค่าเฉลี่ยการเกิดอุบัติเหตุลดลงถึง 55%

นายคมสันต์ ลี กล่าวว่า กว่า 4 ปีของการดำเนินธุรกิจ แฟลช เอ็กซ์เพรส มีนโยบายอย่างชัดเจนในการทำงานเพื่อแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในภาพรวมของธุรกิจ การริเริ่มโครงการโครงการหลักสูตรอบรม “Ride with mind, deliver with care” : เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน

ก็เพื่อเป้าหมายการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานคูเรียร์ของบริษัทมีวินัยในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลด และบรรเทาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่นับวันมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ยิ่งไปกว่านั้นคือ หากพนักงานของแฟลช มีทักษะการขับรถที่ถูกต้อง โดยได้รับการอบรมจากหน่วยงานที่กำกับดูแลตรง ก็ยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานและผู้ร่วมใช้รถบนท้องถนนได้อย่างยั่งยืน

ด้าน พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวถึงความร่วมมือในการร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมว่า จากสถิติข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุจราจรเพิ่มสูงขึ้น โดยในรอบปี 2564 ประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุเกือบ 9 แสนครั้ง มีคนบาดเจ็บ 8.8 แสนคน เสียชีวิต 13,513 คน ทุพพลภาพ 163 คน ในจำนวนนี้คนเดินเท้าถูกรถยนต์/จักรยานยนต์ชน ประสบอุบัติเหตุ ราว 3,000 คน เสียชีวิตราวปีละ 800-1,000 คน

อุบัติเหตุ 1 ใน 3 อยู่ในกรุงเทพฯ (ข้อมูลจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน) โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถด้วยความประมาท ดังนั้น จึงนับเป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชนโดย บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส ให้ความสำคัญและร่วมตระหนักรู้ถึงกฎระเบียบข้อบังคับจราจรต่างๆ บนท้องถนน และเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์จัดทำโครงการดังกล่าวให้แก่พนักงานและประชาชน

ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงรู้สึกยินดี และพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งในด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม และสนับสนุนวิทยากร โครงการดังกล่าวยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายจราจรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศไทยในระยะยาวอีกด้วย

พล.ต.ต.เอกราช ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กล่าวว่า กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้ทำความร่วมมือกับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ในการจัดหลักสูตรอบรมดังกล่าวเป็นปีที่ 3 ด้วยเล็งเห็นว่าวัตถุประสงค์โครงการที่ภาคเอกชนจัดทำ มีความมุ่งมั่นในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้เจ้าหน้าที่รัฐร่วมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ด้านการจราจรเพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงานขนส่งและประชาชน

ซึ่งตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กองบังคับการตำรวจทางหลวง เล็งเห็นว่า โครงการดังกล่าวสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเป็นรูปธรรมจริง จากที่บริษัทฯ มีการส่งรายงานตัวเลขพนักงานกระทำความผิด และตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง โดยเนื้อหาหลักสูตรการอบรมของปีนี้จะมุ่งเน้น ไปที่การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการขับขี่ พร้อมการปลูกฝังด้านจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเมื่อต้องใช้รถร่วมเส้นทางกับประชาชน อีกทั้งการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเพื่อร่วมช่วยกันสอดส่องดูแลและช่วยเหลือผู้ใช้รถบนทางหลวง อันจะสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต

สำหรับ โครงการหลักสูตรอบรม “Ride with mind, deliver with care” : เสริมสร้างวินัย ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน ในปีนี้จัดขึ้นจำนวน 5 รุ่น 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ, นครราชสีมา, เชียงใหม่ และสงขลา

โดยเนื้อหาหลักสูตรของปีนี้จะเน้นในเรื่องความปลอดภัยทางถนน, กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่ปลอดภัย, การบังคับใช้กฎหมายจราจร และการขับขี่ปลอดภัยบนทางหลวง และความรู้เบื้องต้นในการตรวจสอบความพร้อมของยานพาหนะของผู้ขับขี่ให้มีความปลอดภัย ตลอดจนการปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ หรือการให้ความช่วยเหลือเมื่อพบเจอผู้ประสบเหตุ เป็นต้น

ท้ายที่สุด แฟลช เอ็กซ์เพรส คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งในส่วนของพนักงานและประชาชนที่มาเข้าร่วมโครงการได้เกินกว่า 20% รวมถึงการตระหนักรู้ในด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ การให้ความสำคัญกับเรื่องวินัยจราจรมากขึ้นเพื่อสร้างสังคมไทยที่น่าอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป