ฟินแอร์ บินตรงสู่เมืองไทยครั้งแรก ประเดิมไฟลต์แรก 23 ต.ค.

ฟินแอร์ บินตรงสู่เมืองไทยครั้งแรก ประเดิมไฟลท์แรก 23 ต.ค.
ฟินแอร์ บินตรงสู่เมืองไทยครั้งแรก ประเดิมไฟลท์แรก 23 ต.ค.

ฟินแอร์ บินตรงสู่เมืองไทยครั้งแรก ประเดิมไฟลต์แรก 23 ต.ค.

วันที่ 11 ต.ค. 2564 นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตอกโฮล์ม นำ Mr.Robert Lönnblad, General Manager, Scandinavia และ Ms.Anna Sotaniemi, Senior Manager, Government & Institutional Relations ผู้แทนจากสายการบินฟินแอร์ เข้าเยี่ยมคารวะ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เพื่อแจ้งข่าวดีในโอกาสที่สายการบินฟินแอร์ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนให้ทำการบินออกจากประเทศสวีเดนเป็นครั้งแรก จากกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เข้าสู่กรุงเทพฯ และภูเก็ต

โดยจะเปิดเส้นทางบินตรงแบบ Non-stop flight จำนวน 5 เที่ยวต่อสัปดาห์ในตารางบินฤดูหนาวนี้ (ตุลาคม 2564 – เมษายน 2565) โดยเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางสตอกโฮล์ม-กรุงเทพฯ จะเดินทางถึงในวันที่ 23 ตุลาคม และเที่ยวบินปฐมฤกษ์สตอกโฮล์ม-ภูเก็ต จะเดินทางถึงวันที่ 25 ตุลาคมศกนี้

ตลาดสวีเดนเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ มีจำนวนผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศนอร์ดิก ในปีก่อนโควิด​ (2562) มีนักท่องเที่ยวจากสวีเดินทางมาไทยจำนวน 2,79, 451 คน​ สร้างรายได้ประมาณ​ 23,771.56 ล้านบาท

การเปิดเที่ยวบินตรงของสายการบินฟินแอร์ แสดงถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย และจะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทยหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายได้เป็นอย่างดี ซึ่ง ททท. จะร่วมกับสายการบิน ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางเข้าสู่ไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป