DITP ชวนผู้ให้บริการขนส่งผลไม้ เสวนาออนไลน์ ขนส่งผลไม้ไปจีน ที่นี่มีคำตอบ

DITP ชวนผู้ให้บริการขนส่งผลไม้ เสวนาออนไลน์ ขนส่งผลไม้ไปจีน ที่นี่มีคำตอบ เพื่อแลกเปลี่ยน-เตรียมรับมาตรการและกฎระเบียบใหม่ในยุคโควิด-19

คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการส่งออก และเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สนับสนุน และเพิ่มโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศไม่สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัว

การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรจากเดิมที่สามารถขนส่งผ่านช่องทางต่างๆ ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการขนส่งจากประเทศปลายทางและประเทศที่อยู่ในเส้นทางการขนส่ง อีกทั้งมาตรการ กฎระเบียบ และข้อปฏิบัติของประเทศต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และเกิดผลกระทบต่อผู้ส่งออกผลไม้/สินค้าเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลส่งออกผลไม้ไทย

คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์

คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้เร่งประสานงานแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมเพื่อให้การส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศจีนคล่องตัวและสะดวกยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จึงได้จัดงานเสวนาออนไลน์ (Webinar) “ขนส่งผลไม้ไปจีน…ที่นี่มีคำตอบ” ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 นี้ เพื่อให้ความรู้ด้านเส้นทาง มาตรการ และกฎระเบียบในการขนส่งผลไม้ทางบกในยุคโควิด-19 มีตลาดเป้าหมายได้แก่ ประเทศจีนและอาเซียน

การเสวนาครั้งนี้ กรมได้เชิญวิทยากรที่อยู่ในพื้นที่ประเทศเป้าหมายและประเทศที่อยู่ในเส้นทางขนส่งมาร่วมให้ความรู้และอัพเดตสถานการณ์ ประกอบด้วย ทูตพาณิชย์และทูตเกษตรจากภูมิภาคจีน (คุณณชธร มโนปัญจสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง และคุณปรัตถกร แท่นมณี กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว) ทูตพาณิชย์จาก สปป.ลาว (คุณกวิน วิริยพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์)

และทูตพาณิชย์เวียดนาม (คุณพรรณกาญจน์ เจียมสุชน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย) พร้อมกันนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของไทย ได้แก่ คุณสุวิทย์ รัตนจินดา ประธานสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย คุณกฤชวรรณ ซื้อเจริญชัย บริษัท ยูโรเอเซีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด ดร.สุรัตน์ จันทองปาน ผู้บริหารบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ประเทศจีนทางบกอีกด้วย

ผู้ที่ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “ขนส่งผลไม้ไปจีน…ที่นี่มีคำตอบ” (Webinar) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://forms.gle/TxUGGX444QWEh6br6 ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2564 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน โดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application zoom ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 15.00 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. (099) 064-0457, (02) 046-6688 หรือติดตามกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ได้ที่  www.tradelogistics.go.th และ Facebook.com/DITP logistics