‘บ้านแดงที่ไต้หวัน’ แบบอย่างการเปิดพื้นที่ให้คนทำงาน ใช้ไอเดีย รังสรรค์สินค้า

 

“บ้านแดง” แห่งซีเหมินติง ไต้หวัน  เป็นอาคารสไตล์ตะวันตก ถูกสร้างในปี 1908 ครั้่งแรกถูกใช้เป็นตลาด ดีไซน์โดย คอนโน จูโร่ ทีมีอาคารด้านหน้าเป็นทรงแปดเหลี่ยม และต่อด้วย อาคารทรงไม้กางเขน อันแสดงให้เห็นถึงการผสมผสารระหว่างตะวันตกและตะวันออก

อาคารหลังนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน เนื่องจากญีปุ่นต้องการแหล่งค้าขาย ไม้ดอกไม้ประดับ ข้าวของเครื่องใช้ ตำรา และสินค้าพื้นเมืองของญีปุ่่นเอง  หลังสงคราม บ้านแดงก็ถูกทิ้งร้างเรื่อยมา

กราะทั่ง ในปี 2007กระทรวงวัฒนธรรมของไทเป ก็ปรับรูปแบบของอาคารแปดเหลี่ยม ให้เป็นโรงภาพยนตร์ แห่งแสดงงานศิลปะของชาวไต้หวัน บนชั้น 2 มีร้านชา และร้านค้าแอนทีค โดยให้เป็นย่านของศิลปินและนักออกแบบ ได้รับกา่รสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ ในอันที่จะให้ คนสร้างสินค้าจากไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ (ข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับเพื่อการสื่อสาร ที่ีบ้านแดง ไต้หวัน)

การเดินทางไป บ้านแดงแห่งนี้ก็ง่ายมาก ถ้าขึ้นรถ สายสีน้ำเงิน หรือสีเขียว ก็มาลงที่ ซีเหมินติง แล้วออกทางออกหมายเลข 6 ขึ้นมาจากรถไฟใต้ดินก็จะเจอเลย

อันนี้เป็นสินค้าที่สร้างจากส่วนประกอบต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (ซีพียู เมนบอร์ด)

นี่ขวดผ่านความร้อน จนรูปทรงเปลี่ยนไป