จาก SME เล็กๆ เริ่มจากศูนย์ ทำ บ.ผลิตอาหารสัตว์ 20 ปี เติบโต 5 พันล้าน หัวใจสำคัญคือ “คน”

ธุรกิจที่เริ่มต้นจากเอสเอ็มอีเล็กๆ เติบโตมาได้จากการพัฒนาคนและเทคโนโลยีด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

คุณสมชาย นิติกาญจนา กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด เล่าว่า “เมื่อ 20 ปีก่อน ตัวผมเอง ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทมาไม่มีอะไรเลย ผมเริ่มมาจากธุรกิจเอสเอ็มอีเล็กๆ ที่เติบโตมาได้และขยายุรกิจอย่างครบวงจรได้ด้วย 2 สิ่งที่สำคัญคือ 1.จากการได้รับรางวัลการันตีมากมาย ผมส่งธุรกิจอาหารสัตว์เข้าประกวด และได้รางวัลเยอะแยะมากมาย เช่น อุตสาหกรรมดีเด่น ได้รางวัลจากการจัดการพลังงานดีเด่น รางวัลปรัชาญาเศรษฐกิจพอเพียง มันทำให้เราภูมิใจ ทำให้ทั้งลูกค้า คู่ค้า ธนาคาร ให้ความวางใจที่จะมำธุรกิจร่วมกับเรา จากรังวัลที่เราได้รับ มันคือการสร้างภาพลักาณ์ให้เกิดความมั่นใจ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการบริหารงานธุรกิจ และ 2.การดำเนินงานที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำธุรกิจ เราจึงเติบโตมากับมันตลอด และทำให้ธุรกิจของเราเติบโตมาได้”

ปัจจุบันนี้เป็นรุ่นของลูกๆ แล้วที่เข้ามาบริหาร ซึ่งเป็นรุ่นที่สอง สิ่งหนึ่งที่เรายังอยู่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ เพราะ การใช้เทคโนโลยีในการเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต และนำเอาทุกสิ่งที่สามารถนำมาใช้งานได้ มาแปปรูปและกลับเอามาใช้งานภายในธุรกิจ “ผมขอยกตัวอย่างว่า ทุกวันนี้ราคาขายสินค้า มีราคาเฉลี่ยขายที่ใกล้เคียงกันมาก แต่ที่เราจะอยู่ได้คือ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า ดังนั้นสิ่งที่จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงและมีประสิทธิภาพ มันต้องมาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วย เราเติบโตจากที่ไม่มีเงินทุนมาก จึงต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ต้นทุนของเราต่ำกว่าคนอื่น”  คุณสมชาย พูดและเพิ่มเติมว่า

“บริษัททำอาหารสัตว์ อยู่ราชบุรี ปัจจุบันนี้เลี้ยงหมูประมาณ 300,000 ตัว มีโรงงานอาหารสัตว์กว่า 4 โรง พอเลี้ยงหมูมาก ก็จะมีมูลมาก และกลิ่นก็เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งใหญ่มากๆ เราจึงนำเอาของเสียทั้งหมดภายในโรงงานมาแปรรูปใหม่ เป็นพลังงานทดแทน นำเอาของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์ มูลหมูที่ได้ก็นำเอามาทำปุ๋ย และปุ๋ยทีได้ก็เอาไปให้ชาวบ้านแถวนั้นใช้ในการปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่ชาวบ้านได้ ก็ให้นำเอามาขายให้เราต่อ หมุนเวียนกันไป ทำให้ต้นทุนของเราต่ำกว่าที่อื่น จากการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้ ปัจจุบันนี้เราสามารถขายไฟฟ้าได้ ขายอ้อย ขายกล้วย ขายแก๊ส ขายมูลหมู ผลผลิตจากการเกษตรสามารถขายได้ทั้งหมด รายได้และยอดขายของบริษัทในปัจจุบันจึงกว่า 5,000 ล้านบาท”

คุณสมชาย ได้บอกถึงแนวทางการพัฒนาในการทำธุรกิจของ เอส พี เอ็ม ที่เป็นเคล็ดลับความสำเร็จและทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีเล็กๆ ที่สามารถขยายงานและเติบโตมาได้อย่างในทุกวันนี้ว่า “เน้นการบริหารด้วยหลักการ หัวใจ 4 ดวง คุณสมชายบอก คือ ดวงที่หนึ่ง คู่ค้า ที่ค้าขายกับเรา ดวงที่ 2 ลูกค้า ที่เข้ามาซื้อสินค้าและบริการ ดวงที่สาม คือ พนักงานบริษัท ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อย่างมาก เพราะบริษัทจะเติบโตไม่ได้ถ้าพนักงานยังไม่เติบโต และถ้าเขายังไม่เห็นความสำคัญของบริษัท ธุรกิจก็จะยังไม่ยั่งยืน ต้องพัฒนาเขาให้เห็นความสำคัญของบริษัท ที่สำคัญคือ ควรทำโรงงานให้เป็นเหมือนบ้าน และทำให้คนภายในมองบริษัทให้เป็นเหมือนบ้านของเขา และดวงที่ 4 คือ สิ่งแวดล้อม รอบข้างดี ทำประโยช์กับคนในสังคม”