“ตะลอนฟาร์มออร์แกนิก-แวะคาเฟ่ในสวน-แบ่งปันสิ่งของให้น้อง” แรลลี่ดี จัดปีละครั้ง

แรลลี่ เส้นทางเศรษฐี : เรียนรู้และแบ่งปัน ครั้งที่ 5
แรลลี่ เส้นทางเศรษฐี : เรียนรู้และแบ่งปัน ครั้งที่ 5

เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ ชวนคุณไป…

ตะลอนฟาร์มออร์แกนิก เวิร์กช็อปงานคราฟต์ ช็อปปิ้งตลาดเกษตรอินทรีย์ แวะคาเฟ่ในสวน ทานเมนูดอกไม้ แบ่งปันสิ่งของให้น้อง  ดินเนอร์สุดชิล ในบรรยากาศริมหาดหัวหิน

แรลลี่ดี จัดปีละครั้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ รางวัลเพียบ

กรุงเทพฯ – หัวหิน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขับรถไปตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทางเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ณ จุดปล่อยรถ บริเวณหน้า บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) มุ่งหน้าสู่ โรงแรมหัวหินแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุดแรกที่คณะแรลลี่จะแวะทำกิจกรรม ได้แก่ ปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ (อ่านเรื่องราวได้ที่นี่) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งปฐม ออร์แกนิก วิลเลจ หรือหมู่บ้านแปรรูปสินค้าอินทรีย์ ตามวิถีชีวิตแบบไทย ที่ยึดหลักปัจจัย 4 ผ่านการทำกิจกรรมตามเส้นทางวัตถุดิบ สร้างประสบการณ์ มีกิจกรรมให้เลือกทำ เพื่อเรียนรู้ระบบอาหาร ตั้งแต่การผลิต การทำปัจจัยการผลิต การแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่าย โดยมี 3 เส้นทาง ให้เลือกเรียนรู้ คือ เส้นทางข้าวอินทรีย์ เส้นทางกล้วยอินทรีย์ และเส้นทางสมุนไพรอินทรีย์

 

นอกจากนี้ ยังมี ตลาดสุขใจ ศูนย์รวมสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ส่งความสุขใจจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ประกอบด้วย ภาคพันธมิตร นักวิจัย สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ และ สวนสามพราน ตลาดสุขใจ นับเป็นศูนย์กลางและแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย จากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม

หลังจากช็อปปิ้งตามอัธยาศัยในตลาดสุขใจ ได้สินค้าดีต่อสุขภาพ คนละสองสามถุงแล้ว คณะแรลลี่ จะได้ทำกิจกรรม เวิร์กช็อปแปรรูปสมุนไพรไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้

 

จากนั้น พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ ร้าน Little Tree ร้านสวยเก๋ ในบรรยากาศสวน พื้นที่ 4 ไร่ ริมแม่น้ำท่าจีน

ตุนเสบียงกลางวันเรียบร้อยแล้ว ค่อยเดินทางต่อ ไปยัง โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) (อ่านเรื่องราวโรงเรียนได้ที่นี่) ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โรงเรียนแห่งนี้ มีน้องๆ ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เกือบ 300 คน แต่ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กพิเศษ (ออทิสติก) และเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรียนรู้ช้า (แอลดี) ที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ทางการศึกษา พวกเราจึงตั้งใจไปแบ่งปันและส่งกำลังใจ

 

อิ่มบุญ อิ่มใจ กันแล้ว คณะแรลลี่เดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทาง โรงแรมหัวหินแมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกิจกรรมในยามค่ำคืน

——————————————————————–

กรุงเทพฯ – หัวหิน วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร : (02) 580-0021 ต่อ 2335-2338