Grow Engagement กระตุกจิต กระชากใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม บนโลกโซเชียล

Grow Engagement กระตุกจิต กระชากใจ เพิ่มการมีส่วนร่วม บนโลกโซเชียล

หลายคนอาจเคยทำหรือกำลังทำอยู่ นั่นก็คือ การตลาดบนโลกโซเชียล ซึ่งต้องบอกว่ามันมีข้อดีที่หลากหลายเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือแม้แต่เป็นการลดต้นทุน

โดยผู้ประกอบการอาจจะมีวิธีการทำที่เหมือนหรือแตกต่างกันออกไป แต่จะรู้ได้อย่างไรว่า มีคนเห็นหรือสนใจในเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อออกไปมากน้อยแค่ไหน ซึ่งวันนี้ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ จะมาบอกถึงตัวชี้วัดที่จะช่วยให้เรารับรู้เรื่องนี้ได้และจะเห็นว่าธุรกิจของเราเติบโตขึ้นหรือไม่

วันนี้จะมาพูดถึง Grow Engagement คือ การเพิ่มการมีส่วนร่วม ซึ่งหมายถึงการกระตุ้นให้ผู้คนโต้ตอบกับเนื้อหาหรือกิจกรรมต่างๆ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยเราสามารถดูถึงผู้คนมีส่วนร่วมบนโซเชียลได้จาก 4 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

1. การโต้ตอบโดยตรง

การโต้ตอบโดยตรง จะเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า มีคนสนใจในเนื้อหาของเรา โดยดูถึงจำนวนแล้วนำมาดูว่ามีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นหรือไม่ โดยจะดูได้จากสิ่งเหล่านี้ 

 • Comments 

ดูจำนวนครั้งที่ผู้คนแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของคุณ ว่ามีมากน้อยแค่ไหน

 • Likes, Saves 

ดูจำนวนครั้งที่ผู้คนกดไลก์หรือบันทึกโพสต์ของเรา 

 • Shares, Regrams, Reweets, Reposts 

ดูจำนวนครั้งที่ผู้คนแชร์หรือเผยแพร่โพสต์ของเรา

 • Engagement Rate 

อัตราส่วนของการมีส่วนร่วมโดยตรงทั้งหมดต่อจำนวนคนที่เห็นโพสต์ของคุณ เป็นตัวชี้วัดที่วัดจำนวนการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่มีต่อเนื้อหา

2. การเข้าถึงและการกล่าวถึง

หากมีการเข้าถึงและการกล่าวถึง จะช่วยบอกว่าเริ่มมีคนเข้าถึงเนื้อหาของเรามากขึ้น โดยจะดูได้จาก 2 ปัจจัย ดังนี้

 • Mentions 

จำนวนครั้งที่ชื่อแบรนด์หรือชื่อของเราถูกกล่าวถึงในโพสต์ของผู้อื่น

 • Replies 

จำนวนครั้งที่คุณตอบกลับข้อความหรือความคิดเห็นของผู้อื่น

3. การมีส่วนร่วมกับเนื้อหามัลติมีเดีย

การมีส่วนร่วมกับเนื้อหา คือ การที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหามัลติมีเดียในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี โดยสามารถดูได้จากสิ่งนี้

 • Video Views

ดูจากจำนวนครั้งที่ผู้คนดูวิดีโอ มองเห็นถึงตัวเลขว่าเพิ่มขึ้นหรือลดน้อยลง

 • Bounce Rate

จำนวนของผู้เยี่ยมชมที่เข้าสู่เว็บไซต์แล้วออกไปทันทีโดยไม่โต้ตอบกับเนื้อหาใดๆ

 • Time Spent on Site

เวลาเฉลี่ยที่ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้วจะคำนวณโดยหารเวลาทั้งหมดที่ผู้เยี่ยมชมใช้เวลาอยู่บนเว็บไซต์ด้วยจำนวนการเข้าชมทั้งหมด จากนั้นแสดงเป็นวินาทีเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้คนใช้ไปบนแพลตฟอร์มของเรา

4. ประสิทธิภาพทางการตลาด

ประสิทธิภาพทางการตลาด คือ ความสามารถในการทำให้วัตถุประสงค์ทางการตลาดที่กำหนดไว้เป็นไปตามเป้า โดยอาจจะต้องดูในเรื่องของรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้ 

 • Cost per Engagement

ตัวชี้วัดทางการตลาดที่วัดต้นทุนเฉลี่ยที่ธุรกิจจ่ายสำหรับการมีส่วนร่วม 1 ครั้งบนโซเชียลมีเดีย อาจรวมถึงการกดไลก์ กดแชร์ แสดงความคิดเห็น หรือคลิกลิงก์ มีการคำนวณโดยหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยจำนวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด จากนั้นแสดงเป็นจำนวนเงินต่อ 1 หน่วยการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญโฆษณา Facebook ของคุณมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท และมีจำนวนการมีส่วนร่วม 1,000 ครั้ง CPE ของคุณจะเท่ากับ 10 บาท

 • Contest Entries

ดูจำนวนครั้งที่ผู้คนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เราได้จัดทำขึ้น จะทำให้เห็นว่ามีคนสนใจในตัวกิจกรรมของเรามากน้อยแค่ไหน

 • Group Engagement

ดูถึงจำนวนของการมีส่วนร่วมในกลุ่ม โดยดูจากสมาชิกในกลุ่มว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ หรือเข้าถึงเราเพิ่มมากขึ้นหรือไม่

 • Group Posts

ดูถึงจำนวนโพสต์ภายในกลุ่ม ที่สมาชิกในกลุ่มสามารถโพสต์ได้ 

สุดท้ายนี้ การที่เราดูถึงเรื่อง Grow Engagement ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงตัวชี้วัดเป็นสิ่งสำคัญในการวัดผลความสำเร็จอย่างมาก เพราะจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเนื้อหาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น