10 อันดับอาชีพอินเทรนด์ในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโต ไม่จม ไม่หาย แถมทำรายได้ดี

10 อันดับอาชีพอินเทรนด์ในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโต ไม่จม ไม่หาย แถมทำรายได้ดี

10 อันดับอาชีพอินเทรนด์ในปี 2567 มีแนวโน้มเติบโต ไม่จม ไม่หาย แถมทำรายได้ดี

วันเวลาผ่านไปอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีก็พัฒนาแบบไม่มีหยุด ทำให้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมีมาก แต่ในกระบวนการทำงาน จะใช้แต่เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักอย่างเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันกับมนุษย์ด้วย

เห็นไหมว่าถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าขึ้นมาก แต่ยังต้องอาศัยมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญ ดังที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยรายงานข่าวจาก World Economic Forum เกี่ยวกับอาชีพด้านเทคโนโลยี ที่จะตอบรับกับความต้องการของตลาดในอนาคตไปจนถึงปี 2570 ว่ามี 10 อาชีพที่โดดเด่นและมาแรง 

หากใครที่มีความถนัด หรือเรียนเกี่ยวกับ 10 อาชีพนี้มา บอกเลยว่ามีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแน่นอน เพราะนอกจากที่จะไม่ตกงานแล้ว ยังเป็นตำแหน่งที่สร้างรายได้ให้มากพอสมควรเลยทีเดียว และ 10 อาชีพมาแรง มีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย  

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI and  Machine Learning Specialists)

ในด้านนี้จะต้องมีการออกแบบ พัฒนา Algorithm ระบบ AI ให้ระบบสามารถทำงานและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะสามารถใช้ในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ อาทิ การขนส่ง, การผลิต, การแพทย์ เป็นต้น

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน (Sustainability Specialists)

ในด้านนี้จะช่วยเข้ามาวางแผนในเรื่องการบริหารธุรกิจ การจัดการให้สอดคล้องกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ที่จะมองเห็นและให้ความสำคัญกับความยั่งยืน

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analysts)

ในด้านนี้จะต้องช่วยพัฒนาระบบและเครื่องมือที่สามารถจัดการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตัดสินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหน้าที่หลักๆ คือ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และค้นคว้าความต้องการทางธุรกิจ

4. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูล (Information Security Analysts)

ในด้านนี้จะเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยของข้อมูล วิเคราะห์โครงสร้าง ออกแบบระบบที่ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลภายในได้

5. วิศวกรเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech Engineers)

ในด้านนี้จะช่วยคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับธุรกิจการเงินและพัฒนาระบบเพื่อรองรับผู้ใช้จำนวนมาก

6. นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Analysts and Scientists)

นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts) จะทำงานเกี่ยวกับชุดข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อการแก้ปัญหาธุรกิจที่จับต้องได้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientists) จะจัดการกับสิ่งใหม่ โดยใช้เทคนิค ชั้นสูงเพื่อคาดการณ์อนาคต อาจมีการสร้าง Algorithm ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง

7. วิศวกรหุ่นยนต์ (Robotics Engineers)

ในด้านนี้ทำหน้าที่ดูแลระบบหุ่นยนต์ พัฒนาโปรแกรม สร้างหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบโครงสร้าง และแก้ปัญหา โดยต้องทำงานร่วมกับงานวิศวกรรมทั่วไป พร้อมควบคู่กับวิศวกรรมเชิงธุรกิจด้วย

8. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data (Big Data Specialists)

ในด้านนี้จะต้องนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยปริมาณมากมายของข้อมูล หลายธุรกิจจึงต้องมีคนทำหน้าที่นี้ เพื่อนำข้อมูลขององค์กรมาวิเคราะห์เชิงลึก โดยการใช้ฟังก์ชันเครื่องมือต่างๆ และเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกัน รวมทั้งการหาวิธีรับมือและการดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล

9. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร (Agricultural Equipment Operators)

ในด้านนี้จะต้องศึกษา วิเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อวางแผนการใช้และการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการผลิตพืช ทดสอบ ปรับปรุง ดัดแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลเกษตรให้เหมาะสมกับการใช้งานและการผลิต 

10. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Digital Transformation Specialists)

ในด้านนี้จะต้องนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาสร้างสิ่งใหม่ และเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัลเพื่อให้พร้อมกับการเติบโตและยั่งยืนในยุคดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 10 อันดับอาชีพมาแรงที่ได้มาเผยในวันนี้ เป็นเพียงแนวโน้มที่คาดว่าจะสามารถเติบโตไปได้ในระยะยาว และองค์กรต่างๆ มีความต้องการที่จะรับตำแหน่งเหล่านี้เข้าทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและเติบโต

ขอบคุณข้อมูลบางส่วน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, tumwai, tuxsablog