เห็ดรวมใจ ..เด็กชี้ช่องทางอาชีพให้เพื่อน ทำง่าย ได้เงิน (คลิป)

วัยอันตรายเด็กกล้าดี ตอน…เห็ดรวมใจ

เห็ดรวมใจ ..เด็กชี้ช่องทางอาชีพให้เพื่อน ทำง่าย ได้เงิน หาทางออกให้กับเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างชาญฉลาด

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัยรุ่นนอกระบบการศึกษาจำนวนมาก สภาเด็กและเยาวชนตำบลยะลา จังหวัดยะลา ศึกษาเรียนรู้โรงเรือนเพาะเห็ดกับปราชญ์ชุมชน วางแผนทำโรงเรือนเพาะเห็ดของสภาเด็กและเยาวชนเพิ่มพื้นที่ให้กับวัยรุ่นนอกระบบมีอาชีพมีรายได้