‘โรงงาน’ ยอมรับวันนี้ปาล์มมีคุณภาพ แต่น้ำมันสกัดไม่ได้ราคา ‘เกษตรกรงง’ รัฐบาลเล่นอะไรกันอยู่

ผู้ประกอบการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ยอมรับ โรงงานได้ปาล์มที่มีคุณภาพ แต่ สะดุด น้ำปาล์มสกัดแล้ว ขายไม่ได้ราคา พรุ้งนี้ ราคาผลปาล์มดิ่งลงอีก ชาวสวน ผู้ประกอบการลานเท งง รัฐบาลเล่นอะไรกันอยู่

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 9 พฤศิกายน พ.ศ. 2561 ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บางสวรรค์ปาล์มออย นายสมรักษ์ บุญชู ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโรงงานบางสวรรค์ปาล์มออย จังหวัดกระบี่ ได้กล่าวว่า ขณะนี้ทางทหารก็ยังคอยควบคุม ดูแล คัดยากผลปาล์มอยู่ที่ลานปาล์มของโรงงานทุกวัน ทราบว่ามีกำหนดระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งสถานการณ์ ขณะนี้ เราต้องยอมรับว่า เมื่อเกษตรกรได้รับข่าวสารจากการเข้มงวดของทางภาครัฐ ถึงวันนี้ผลปาล์มที่เกษตรกรนำไปขายให้กับลานเท แต่ละแห่ง (จุดรับซื้อผลปาล์ม) เป็นผลปาล์ม ที่มีคุณภาพ และ ณ.วันนี้ โรงงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราฎร์ธานี ก็ได้รับซื้อผลปาล์มที่มีคุณภาพเช่นเดียวกัน และจากการวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันจากผลปาล์ม ปรากฎว่าได้เปอร์เซ็นต์ สูงขึ้น ถึง 18.5 เปอร์เซ็นแล้ว ซึ่งถ้าหากว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มสูงขึ้นเท่านี้ ลานเทก็จะสามารถซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร ได้ในราคา 2.80 บาท ถึง 3.00 บาท แต่ว่าตอนนี้ ลานเททั่วๆไปขึ้นป้ายรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร แค่ 2.60 บาท เท่านั้นเอง

นายสมรักษ์ ได้กล่าวเพิ่มอีกว่า มาถึงตอนนี้ ราคาผลปาล์ม ที่ไม่สามารถปรับขึ้น ไม่ใช้อยู่ที่ว่าปาล์มต้องมีคุณภาพอย่างเดียวแล้ว ปัญหาหลักขณะนี้อยู่ที่ โรงงานขายน้ำมันสกัด หรือที่เรียกว่า (cpo-a) ไม่ได้ราคา ซึ่งตอนนี้ โดนเฉลี่ยแล้ว โรงงานทุกโรง ขายน้ำมันสกัดหน้าโรงงาน ได้แต่ 14.70 บาท เท่านั้นเอง ปัญหาตรงนี้ วันนี้ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยดูแล แก้ไข และรับผิดชอบ ถ้าภาครัฐยังแ้กเปัญหาอยู่เพียงบางจุด อยู่อย่างนี้ เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ก็ยังประสบปัญหาเรื่องราคาตกต่ำอยู่ดี โรงงานก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้ เพราะโรงงานก็จะตายเช่นเดียวกัน

ทางด้าน นายสมพงศ์ วันศุกร์ ผู้ประกอบการลานเท (จุดรับซื้อผลปาล์ม) จากเกษตรกร กล่าวเพิ่มด้วยว่า ตอนนี้ ถึงแม้ว่าเกษตรกรชาวสวนปาล์ม จะตัดปาล์มที่มีคุณภาพมาขายให้กับลานเท แต่ราคาก็ไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้น วันนี้ ราคาที่ทางลานเท สามารถรับซื้อผลปาล์ม จากเกษตรกร ได้ และทางลานเทต่างๆ ได้ขึ้นป้ายไว้เพียง ราคา กิโลกรัมละ 2.60 บาทเท่านั้น และในวันพรุ้งนี้ ทางโรงงานต่างๆ ได้แจ้งมายังลานเท ว่า สามารถรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรได้ แค่ กิโลกรัมละ 2.40 บาท เท่านั้นเอง ทั้งเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และผู้ประกอยการลานเท ยังมึน งง กัน ไม่รู้ว่ารัฐบาลเล่นอะไรกันอยู่