กรมชลฯ เกาะติดสถานการณ์น้ำ แนวโน้มเริ่มดีขึ้น แต่ยังเฝ้าระวังมวลน้ำรวมศูนย์ที่อ.บางไทร

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศว่า ช่วงวันที่ 12–13 ตุลาคม 2559 บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางแห่งได้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีปริมาณฝนน้อย ส่วนในช่วงวันที่ 14–18 ตุลาคม ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งนั้น ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และแม่น้ำสะแกกรัง ได้ลดลงเหลือ 2,172 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวินาที และ 88 ลบ.ม.ต่อวินาทีตามลำดับ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมชลฯจะลดระดับน้ำบริเวณเหนือเขื่อนลงให้อยู่ในระดับ บวก 15.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้มีพื้นที่ไว้รองรับสถานการณ์น้ำตามที่กรมอุตุฯคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มอีกในช่วงวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2559 แต่หากมีฝนตกในปริมาณไม่มากนัก กรมชลฯจะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงตามความเหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลระหว่างปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อน

นายทองเปลว กล่าวว่า สำหรับสภาพน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างฯ 892 ล้านลบ.ม. หรือคิดเป็น 93% ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 54 ล้านลบ.ม. โดยมีแนวโน้มน้ำไหลลงอ่างฯลดลงอย่างต่อเนื่อง มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนในอัตราวันละ 60 ล้านลบ.ม. เพื่อให้มีพื้นที่ว่างรองรับปริมาณน้ำฝน ที่คาดว่าจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2559 โดยปริมาณน้ำที่ระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักนั้น จะใช้เขื่อนพระราม 6 ในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการควบคุมปริมาณน้ำให้ไหลผ่าน 700 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา และกรมชลฯได้วางแผนเก็บกักน้ำให้เต็มเขื่อนป่าสักฯ ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักจะไหลมารวมกันที่อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่จ.ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ ในอัตรา 2,457 ลบ.ม.ต่อวินาที ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 1 เมตร จึงไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำ

 

ที่มา มติชนออนไลน์